Siłowe pobranie próbki moczu od kierowcy podejrzewanego o jazdę pod wpływem alkoholu, który nie chciał dobrowolnie poddać się badaniu alkomatem, stanowiło naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania skarżącego kierowcy - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
08.07.2019
Prawo karne Pacjent Policja Opieka zdrowotna

Samorząd apeluje o uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty

Prawo gospodarcze Zawody medyczne Farmacja
W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty - z takim apelem do polityków wystąpiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. I przypomniała, że taki projekt został opracowany przez zespół powołany w 2016 r. przez ówczesnego ministra zdrowia.  
Krzysztof Sobczak
08.07.2019
Prawo gospodarcze Zawody medyczne Farmacja
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w piątek 5 lipca br. sześć wyroków i decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które pozbawiały kobiety zwrotu kosztów leczenia laparoskopowego za granicą. Prezes NFZ błędnie uznał, że metoda ta nie jest skuteczna w nietrzymaniu moczu, choć nie miał do tego uprawnień - stwierdził sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nowe rozporządzenie ministra zdrowia o szpitalnych oddziałach ratunkowych nakłada na lekarzy więcej obowiązków i większą odpowiedzialność. Ponieważ obawiają się, że nie sprostają tym obowiązkom i obawiają się sankcji karnych, pracujący w SOR-ach lekarze masowo rezygnują z pracy.
Katarzyna Nowosielska
08.07.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się przygotowanym projektem ustawy dot. wdrażania rozwiązań e-zdrowia. Wśród założeń projektu jest m.in. włączenie funkcjonalności z zakresu ochrony zdrowia, jak e-recepty, do aplikacji e-Obywatel.
Krzysztof Sobczak
07.07.2019
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Dwa kolejne województwa – podlaskie i pomorskie – mają być objęte program pilotażowym, którego celem jest przetestowanie nowego modelu organizacji opieki onkologicznej. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji. Obecnie pilotaż jest realizowany w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.
Krzysztof Sobczak
06.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Koniec z suchym chlebem i kawałkiem mielonki na oddziałach patologii ciąży? Resort zdrowia chce wdrożyć wnioski NIK i określić standardy posiłków szpitalnych. W projekcie rozporządzenia określono również stawkę, którą szpitale powinny przeznaczyć na ten cel.
Monika Sewastianowicz
05.07.2019
Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Doszło u niej do złamania. Mimo upływu lat nie udało jej się odzyskać sprawności. Skoro była konsultowana przez lekarzy poza systemem NFZ, to może ona domagać się zwrotu poniesionych wydatków, skoro było to uzasadnione jej stanem zdrowia - orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
05.07.2019
Opieka zdrowotna

Szpitale powracają pod skrzydła powiatów

Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Samorządy odzyskują skomercjalizowane placówki medyczne i oddane pod zarząd zewnętrznym firmom. Te nie radzą sobie z nimi, nie inwestują i zamykają oddziały, a czasem nawet porzucają szpitale. Teraz powiaty muszą znaleźć pieniądze na uregulowanie długów tych placówek i sposoby na ich racjonalne prowadzenie.
Katarzyna Nowosielska
05.07.2019
Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Państwo musi zrobić wszystko, co możliwe, by pacjenci cierpiący na pęcherzowe oddzielanie się naskórka, w tym bardzo wiele dzieci, nie ponosili dodatkowych kosztów związanych z zakupem np. opatrunków - stwierdził Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i zwrócił się o pilne podjęcie działań przez Ministerstwo Zdrowia.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Eksperci alarmują, że system leczenia odwykowego przeciwalkoholowego jest niewydolny i kosztowny, dlatego wymaga zmian. Podkreślają, że teraz pacjenci udają, że się leczą, a terapeuci udają, że leczą. Pojawił się postulat, by na wzór anglosaski, wprowadzić odpłatność za leczenie.
Aleksandra Partyk
04.07.2019
Opieka zdrowotna
Wchodząca w życie we wrześniu ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i na opiekę stomatologiczną – podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Wystawiono już 2,3 mln e-recept i prawie 100 proc. zwolnień w Polsce wystawianych jest elektronicznie – poinformował w środę wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. I zapowiedział dalsze działania wprowadzające e-usługi w służbie zdrowia.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy towarzyszą swoim dzieciom i osobom niepełnosprawnym - weszła w życie wprowadzająca w tej dziedzinie nowe zasady nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W gminach uzdrowiskowych będzie można otwierać niektóre zakłady

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad ustawą, która zliberalizuje przepisy i pozwoli na zakładanie firm wytwórczych w pobliżu sanatoriów. Dotychczas obowiązujące prawo zabrania się m.in. lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, nawet tych niezagrażających środowisku i nieuciążliwych dla mieszkańców.
Monika Stelmach
03.07.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna
Uchwalona 13 lat temu ustawa o zawodzie psychologa nigdy nie zaczęła być stosowana, bo nie powołano samorządu zawodowego psychologów, który ma dawać prawo do wykonywania zawodu - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że problem jest zarówno w przypadku biegłych psychologów, jak i np. psychologów szkolnych.
Patrycja Rojek-Socha
02.07.2019
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta nie ma kompetencji pozwalających na ocenę zastosowanego u pacjentki procesu diagnostyczno-leczniczego. Dlatego jest zobligowany uwzględnić opinię wydaną przez specjalistów w danej dziedzinie wiedzy medycznej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
02.07.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Do zadań pełnomocnika do spraw rozwoju kadr medycznych w Ministerstwie Zdrowia należeć będzie m.in. prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków zawodowych i samorządów zawodów medycznych oraz praca koncepcyjna nad rozwiązaniami, które pomogą zoptymalizować rozwój kadr medycznych w Polsce.
Agnieszka Matłacz
01.07.2019
Opieka zdrowotna

Ponad dwie trzecie lekarzy zapowiada zredukowanie czasu pracy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Według ankiety Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy 69 proc. lekarzy deklaruje, że zredukuje czas pracy, a 6 proc. z nich zamierza wypowiedzieć umowy o pracę. OZZL ponawia wezwanie do wszystkich lekarzy o ograniczenie zatrudnienia do jednego etatu i wypowiedzenia tzw. klauzuli opt-out.
Krzysztof Sobczak
01.07.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Szpital oskarżył pacjentkę o zanieczyszczenie robakami oddziału szpitalnego, ale wypowiedź ta nijak nie wpłynęła negatywnie na jej życie prywatne i zawodowe. Dlatego przeprosiny na piśmie będą wystarczające by naprawić wyrządzoną jej krzywdę - uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
01.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Zdarza się, że lekarze źle odczytują badania rezonansem magnetycznym czy wyniki cytologii. W efekcie pacjent zamiast leczyć się na wczesnym etapie choroby, poddaje się terapii gdy jest już za późno na zupełne wyzdrowienie. Za opóźnienie w wykryciu choroby, może jednak dostać odszkodowanie.
Katarzyna Nowosielska
01.07.2019
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
W poniedziałek 1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające m.in. zmiany w zasadach zarządzania szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOPSOR.
Krzysztof Sobczak
29.06.2019
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia Niemiec chce ustawowego zakazu tzw. terapii konwersyjnych dla homoseksualistów, które mają służyć zmianie ich orientacji seksualnej. Jeszcze w roku 2019 zostanie przygotowany projekt i ruszy proces legislacyjny. W Polsce również podejmowane są próby wprowadzenia zakazu „leczenia” z orientacji seksualnej.
Monika Stelmach
29.06.2019
Opieka zdrowotna

Kolejne zmiany do ustawy prądowej mogą wejść w życie

Finanse samorządów Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zamrożenie cen prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przez cały 2019 rok - to cel nowelizacji podpisanej właśnie przez prezydenta tzw. ustawy prądowej.
Krzysztof Sobczak
28.06.2019
Finanse samorządów Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Połowa warszawskich szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi nie wykonała w 2017 r.  i od początku 2019 żadnego zgodnego z prawem przerwania ciąży. Jedynie 6 z 14 placówek przeprowadza zabiegi legalnej aborcji, a jeden powołuje się na klauzulę sumienia - wynika z raportu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pn. „Prześwietlamy szpitale”.
Monika Stelmach
28.06.2019
Opieka zdrowotna
Sąd może zobowiązać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Mankamentem sądowej procedury jest to, że po wydaniu przez sąd prawomocnego postanowienia postępowanie wykonawcze musi być umorzone po dwóch latach. Tymczasem alkoholizm to przewlekła choroba – podkreślają eksperci.
Aleksandra Partyk
28.06.2019
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Od poniedziałku zmiany na liście refundacji leków

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 lipca zacznie obowiązywać Nowa lista leków refundacyjnych. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, przynosi ona korzystne zmiany m.in. dla pacjentów onkologicznych cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego oraz na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Krzysztof Sobczak
27.06.2019
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Samorządy spłacają milionowe długi szpitali

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Po 2-3 mln zł dołożą średnio powiaty do zadłużonych placówek medycznych, w których m.in. przez szybujące w górę pensje rosną zobowiązania. To poważne obciążenie dla samorządów, jednak żaden nie chce się zdecydować na dopuszczaną przez prawo likwidację nierentownej instytucji.
Katarzyna Nowosielska
27.06.2019
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Zmieniamy całkowicie dziecięcą opiekę psychiatryczną - zapowiedział w środę minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. I zadeklarował, że zmiany na lepsze powinny być odczuwalne już w przyszłym roku. Zastrzegł jednak, że nie będzie szybkiego przyrostu liczby psychiatrów dziecięcych
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Opieka zdrowotna

Senat poparł zamrożenie cen energii na cały 2019 r.

Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
Ceny prądu m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mają być zamrożone przez cały 2019 rok. Senat przyjął w środę bez poprawek nowelizację ustawy w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
26.06.2019
Finanse samorządów Domowe finanse Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski