Powstający obiekt będzie drugim centrum dla dzieci i młodzieży po działającym na warszawskich Bielanach - pod swoją opieką placówka ma około tysiąca pacjentów.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że środki będą niosły istotną pomoc dla dzieci młodzieży i ich otoczenia. Okres pandemii postawił przed resortem nowe wyzwania i nasilił problemy psychiatryczne także wśród dzieci i młodzieży. Nowy 3-stopniowy model opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą jest obecnie wdrażany w całym kraju.

Dofinansowanie psychiatrii dziecięcej w rozwoju

Proces przebudowy systemu opieki psychicznej nad dziećmi i młodzieżą dopiero się rozpoczął. Narodowy Fundusz Zdrowia uczestniczy w finansowaniu środowiskowych poradni, które w założeniach reformy psychiatrii są pierwszym stopniem placówek, które mają udzielać wsparcia w kryzysie psychicznym. W założeniach resortu docelowo w Polsce miało zacząć działać niemal 300 takich miejsc (prawie w każdym powiecie), jednak epidemia wstrzymała cały proces. W maju 138 takich ośrodków podpisało już umowy z NFZ na udzielanie świadczeń.

Ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej mają zatrudniać specjalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Po pomoc mogą tutaj zgłaszać się rodzice z dziećmi i młodzież (osoby poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Na miejscu można uzyskać (m.in. poradę czy diagnozę psychologiczną, wziąć udział w psychoterapii indywidualnej, rodzinnej). Specjalista może też odbywać wizyty domowe. Pracownicy ośrodków mają współpracować ściśle z rodziną, a także środowiskiem szkolnym.

 


Szczeble opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Pozostałe dwa stopnie opieki to pomoc, w której uczestniczy psychiatra. Drugi poziom jest wsparciem oferowanym przez istniejące poradnie specjalistyczne (AOS), trzeci to całodobowa opieka psychiatryczna, jakiej udziela w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. W placówkach tych przyjmowani są najmłodsi pacjenci wymagający szybkiej interwencji, w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

W planach kolejne placówki   

Jak zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej, planowane jest uruchomienie kolejnych 90 mln zł na otwieranie tego typu placówek w całej Polsce. Środki będą służyć nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również wspieraniu ich najbliższych.

Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój sfinansowanych zostało do tej kilkanaście projektów o łącznej wartości około 200 mln zł, które testują równe modele wsparcia środowiskowego.