W uzasadnieniu do nowelizacji zarządzenia NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazano, że  wydłużenie czasu pracy tych punktów ma ułatwić dostęp do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, "z zastrzeżeniem konieczności uzgadniania harmonogramu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia".

W całym kraju takich punktów mobilnych, tzw. drive-thru jest obecnie 465. Ostatniej doby w całym roku przeprowadzono ponad 64,5 tys. testów, w tym lekarze rodzinni zlecili ich ponad 17,6 tys.

 

Jak wynika z katalogu produktów rozliczeniowych NFZ, opłata ryczałtowa za dobową dostępność punktu pobrań we wszystkie dni tygodnia, co najmniej dwie godziny dziennie, wynosi 300 zł, a 80 zł za każdą pełną godzinę powyżej dwóch godzin pracy. Opłata ryczałtowa za gotowość mobilnego zespołu – co najmniej 8 godzin na dobę – do pobrania materiału do badania w miejscu zamieszkania osoby podejrzanej o zakażenie wynosi 700 zł. Za każdy pobrany materiał fundusz płaci 21 zł.

Zaktualizowana mapa z punktami pobrań, numerami telefonów i z godzinami ich przyjęć dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran