Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który stwierdził nieważność uchwały radnych Częstochowy premiującą podczas rekrutacji do przedszkoli zaszczepione dzieci. W Katowicach przy rekrutacji do miejskich żłobków już od września zaszczepione dzieci dostaną dodatkowe punkty. Także Poznań, Warszawa, Sosnowiec chcą premiować zaszczepione dzieci.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.08.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Zamykają się kolejne oddziały położniczo-ginekologiczne. W sierpniu przerwę w przyjmowaniu pacjentek ogłosiły dwa wrocławskie szpitale. W województwie lubuskim również dwa oddziały będą nieczynne przynajmniej do końca roku. Głównymi przyczynami zawieszania działalność porodówek są braki kadrowe oraz zbyt mała liczba porodów.
Monika Stelmach
14.08.2019
Opieka zdrowotna
Nadzór nad wykonywaniem przez producentów leków obowiązków dotyczących umieszczania zabezpieczeń na opakowaniach produktów leczniczych, czyli tzw. serializacją, będzie prowadził Główny Inspektor Farmaceutyczny. Zadaniem GIF będzie również nadzorowanie krajowego systemu baz danych, w których przechowywane są indywidualne kody dla każdego opakowania.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2019
Farmacja
Produkt generyczny dopuszczony do obrotu w jednym kraju członkowskim będzie mógł być wprowadzany do obrotu w każdym innym państwie członkowskim, w którym dopuszczony do obrotu jest produkt referencyjny, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a jedynie na podstawie pozwolenia na import równoległy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2019
Farmacja
Jeszcze w sierpniu lekarze zdecydują, czy wypowiedzą klauzule opt out i zrezygnują z dodatkowych prac. Ci, którzy tak zrobią, od października będą mniej pracować. Na pewno część medyków, zwłaszcza tych młodszych, na taki ruch się zdecyduje, a to oznacza, że jesienią trzeba będzie wstrzymać planowane przyjęcia na operacje i zawiesić działalność niektórych oddziałów szpitalnych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2019
Opieka zdrowotna
We wtorek 13 sierpnia upływa termin składania oświadczeń uprawniających do skorzystania z mechanizmu chroniącego przed wzrostem cen prądu. Złożenie oświadczenia - potwierdzającego status uprawnionego - jest konieczne, by w drugim półroczu 2019 r. mógł on być rozliczany według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r.
Krzysztof Sobczak
12.08.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Konfederację Lewiatan niepokoją zmiany w procedurze powoływania farmaceutów na stanowisko kierownika apteki, które znalazły się w rządowym projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Sprzeciwiają się propozycji poszerzania kompetencji samorządu aptekarskiego i uczynienia z niego faktycznego regulatora rynku farmaceutycznego w Polsce. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.08.2019
Opieka zdrowotna
Do 10 września Narodowy Fundusz Zdrowia przedłużył termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców i ich rozliczenie. Powód – złożono wnioski na zaledwie 200 tysięcy złotych, a do wydania w tym roku jest 21 milionów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.08.2019
Zawody medyczne
Branża farmaceutyczne oczekuje wprowadzenia Refundacyjnego Tryby Rozwojowego, czyli preferencji refundacyjnych dla firm inwestujących w Polsce. - Ostatni kryzys lekowy udowodnił, że w interesie bezpieczeństwa lekowego obywateli należy jak najszybciej zachęcić producentów do zwiększenia produkcji leków i substancji czynnych w Polsce - podkreśla Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.08.2019
Farmacja
Upłynął termin na zgłaszanie uwag do ministerialnego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej twierdzeniom, ustawa faktycznie nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na pewno jej nie wprowadzi. Szkoda, bo w związku z brakami kadrowymi w służbie zdrowia, byłoby to pożądane -pisze Maciej Konarowski
Maciej Konarowski
12.08.2019
Zawody medyczne Farmacja
Radiolodzy posługują się przestarzałymi aparatami USG, które uniemożliwiają wykrycie guzów w organizmie. Przepisy wymagają stosowania do badań sprawnego sprzętu, ale już praktyka jego serwisowania pozostawia wiele do życzenia. Prawo nie określa jednak, kiedy sprzęt może być uznany za przestarzały.
Katarzyna Nowosielska
10.08.2019
Opieka zdrowotna
Dzięki szybkiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego szkoły czy domy opieki czy szkoły będą mogły kupić leki bez recepty. W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę, która rozszerza katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Farmacja
Ustawę dotyczącą wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia podpisał w piątek prezydent Andrzej Duda. Dotyczy ona m.in. ułatwień w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Opieka zdrowotna
Fizjoterapeuci stawiają resortowi zdrowia ultimatum: albo do września dostaną obiecane podwyżki, albo wznowią protest. Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii podał, że przesłali do resortu list, w którym informują, że w 246 placówkach fizjoterapeuci nie otrzymali obiecanych podwyżek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Zawody medyczne
Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie - taki nowy kierunek studiów podyplomowych w tym roku zacznie działać na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adresowany jest do lekarzy i osób zarządzających podmiotami leczniczymi.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Kilka kolejnych spraw o zapłatę zadośćuczynienia toczących się z udziałem Rzecznika Praw Pacjenta w ostatnim czasie zostało pomyślnie zakończonych dzięki ugodom zawartym z podmiotami leczniczymi i ich ubezpieczycielami. Część z nich dotyczyła spraw związanych z błędami przy porodzie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.08.2019
Opieka zdrowotna

Polskie "psychiatryki" dla dzieci - kaftan, leki i... kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Siedmiolatek na spacerze w kaftanie bezpieczeństwa, kary za samookaleczenie, nadużywanie kontroli i leki niedostosowane do wieku - to smutna rzeczywistość oddziałów psychiatrycznych dla dzieci. Są niedofinansowane, brakuje w nich wyspecjalizowanej kadry. Te sądowe - domy dziecka i placówki resocjalizacyjne traktują jako sposób na pozbycie się trudnych wychowanków.
Patrycja Rojek-Socha
09.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Medycyna rodzinna dofinansowana, ale mało wydajna

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Co roku NFZ przeznacza coraz więcej pieniędzy na gabinety lekarzy rodzinnych, ale ilość świadczeń, jakich udzielają pacjentom nie rośnie już tak dynamicznie. W efekcie szpitalne oddziały ratunkowe są coraz bardziej obciążone bieżącą obsługą pacjentów, w tym także takich, którzy nie wymagają pomocy o charakterze ratunkowym.
Katarzyna Nowosielska
09.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Łatwiej będzie o czujnik monitorowania glukozy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Skierowany w czwartek do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje rozszerzenie wykazu wyrobów medycznych o czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash. - Zmiany mają przełożyć się na poprawę jakości życia chorych - deklaruje resort zdrowia.
Krzysztof Sobczak
08.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zmiana ustawy, która przesuwa na 13 sierpnia ostateczny termin składania oświadczeń przez niektórych odbiorców energii, została podpisana przez prezydenta i czeka na publikację. Czas na złożenie tych oświadczeń skończy się więc w najbliższy wtorek.
Krzysztof Sobczak
08.08.2019
Rynek i konsument
Porozumienie Rezydentów wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy (OZZL) i przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej wzywa lekarzy do przyłączenia się do protestu Akcja Zdrowa Praca. Ma ona być odpowiedzią na problem pracy lekarzy ponad normy, może jednak ograniczyć również dostęp do leczenia.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Kolejne tzw. choroby rzadkie wchodzą do pełnej opieki refundacyjnej - zapowiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Konkretnie dotyczyć to ma bezpłatnego leczenia dla chorych EB (epidermolysis bullosa) oraz możliwości terapeutycznych dla pacjentów z chorobą Fabry'ego.
Krzysztof Sobczak
07.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Organ odmówił udostępnienia dokumentów związanych z konkursem na stanowisko dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jak się okazało błędnie, ponieważ jednostka ta realizuje zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności, więc informacje związane z naborem na stanowisko jej kierownika są publiczne.
Dorian Lesner
06.08.2019
Zarządzanie
Od 1 stycznia do 31 lipca br. zanotowano w Polsce 1338 przypadków odry. W analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 99, w całym 2018 roku – 339 przypadków odry, a w 2017 r. – 63. Takie dane podał w najnowszym meldunku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakładu Higieny.
Krzysztof Sobczak
05.08.2019
Opieka zdrowotna
W przyszłym tygodniu chorzy na pęcherzowe oddzielanie się naskórka otrzymają pierwsze bezpłatne opatrunki. Właśnie opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie. W całej Polsce z nowego świadczenia skorzysta około stu pacjentów, głównie dzieci.
Krzysztof Sobczak
05.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Naczelna Izba Lekarska uważa za nieuzasadnione wprowadzenie przepisów, które zobowiązują przychodnie i gabinety do codziennego sprawozdawania pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia. Zdaniem środowiska lekarskiego zwiększy to biurokrację, nie niosąc wymiernych korzyści.
Monika Stelmach
05.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

NIK sprawdzi SOR-y w śląskich szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Po serii powikłań i zgonów pacjentów, którzy zgłosili się po pomoc do izb przyjęć i SOR-ów w Częstochowie, Zawierciu, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna kontrolę funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa śląskiego. Po zakończeniu tej kontroli NIK sprawdzi pracę ratownictwa.
Krzysztof Sobczak
04.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Samorząd terytorialny
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał w 2018 roku 33 mln zł refundację pacjentom kosztów zabiegów odbytych za granicą. Polacy jeżdżą więc na zabiegi medyczne np. do Czech, ale często nie odwołują operacji, do których są zapisani w kolejce w polskich szpitalach, przez co te ostanie tracą finansowo. 
Katarzyna Nowosielska
03.08.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Senat uchwalił bez poprawek nowelizacje tzw. ustawy prądowej. W efekcie termin składania oświadczeń do sprzedawców energii został przedłużony do 13 sierpnia. Ma to umożliwić wielu firmom i instytucjom złożenie dokumentu, bez którego nie mogłyby liczyć na zamrożenie cen energii w drugim półroczu 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Prawo gospodarcze Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski