Za całością regulacji, wraz ze zmianami wynikającymi z wprowadzonych poprawek, zagłosowało 92 senatorów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Ustawa wróci teraz do Sejmu. - W Sejmie głosowanie nad poprawkami Senatu do noweli ustaw ws. walki z epidemią odbędzie się w środę wczesnym popołudniem - poinformował we wtorek rano wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Uchwalona przez Sejm nowelizacja przewiduje m.in.  przyznanie dodatków do wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. Wprowadza też karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek. Zawiera też przepis, że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Ustawa przewiduje też m.in. ułatwienie w zatrudnianiu w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Czytaj: 
Dodatki i ochrona prawna dla walczących z pandemią - Sejm uchwalił zmiany>>
Mandat za brak maseczki - Sejm uchwalił ustawę>>

Specjalny fundusz na ochronę medyków i seniorów

Senat zaproponował utworzenie Funduszu Pomocy - państwowego funduszu celowego, z którego finansowany byłby zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 z przeznaczeniem dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60 lat.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii >

Jedna ze zmian  dotyczy przepisów nakładających na samorządy medyczne obowiązek przekazywania list osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Samorządy miałyby – zgodnie z propozycją Senatu - przekazywać jedynie wykaz osób wykonujących dany zawód medyczny, bez wskazania, czy dana osoba może być skierowana do pracy przy epidemii.

Czytaj: Wojewoda wyznaczy do walki z COVID-em, medycy lepiej chronieni>>

W innej poprawce chodzi o to, by wydanie zarządzenia wojewody w sprawie użycia straży miejskiej do wspólnych działań z policją było dokonywane za zgodą właściwego terytorialnego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Senat opowiedział się również za zrównaniem wieku kobiet i mężczyzn, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii do lat 60.

 


Dodatki dla wszystkich walczących z epidemią

Kolejna poprawka poprawkę mówi o tym, że dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19.

Senatorowie chcą też, by w okresie epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym za czas podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków, przysługiwać miałoby prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

Czytaj w LEX: Jesienna strategia walki z epidemią koronawirusa – nowe zadania lekarzy POZ oraz szpitali >

Senat poparł również poprawkę zobowiązującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego tego Funduszu na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Czytaj w LEX: Tarcza 4.0 – wsparcie dla publicznych podmiotów leczniczych >