Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw, od poniedziałku w uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze czerwonym mają być prowadzone zdalne zajęcia. 

Od poniedziałku uczelnie mają kształcić zdalnie lub hybrydowo>>

 

To czego się nie da, także stacjonarnie

Uczelnie będą mogły jednak prowadzić w swoich siedzibach lub filiach te zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnie mogą też kształcić w swoich murach studentów na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. W uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze żółtym obowiązuje kształcenie hybrydowe: częściowo zdalnie i częściowo w siedzibach lub filiach uczelni. Decyzje w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia również podejmuje rektor.

 

 

W czerwonej strefie, czyli na obszarze z największymi restrykcjami, od soboty znajdą się 152 powiaty z 16 województw, w tym 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Na obszarze czerwonym kształcenie prowadzone jest zdalnie w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.