Od początku tego roku obowiązuje rozporządzenie, które daje samodzielność tego zawodu. Pojawia się pytanie: jak ma wyglądać dokument medyczny wydawany przez fizjoterapeutę dokument - informacja w postaci papierowej albo elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza się do dokumentacji medycznej? Czy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania pieczątki?
Monika Urbaniak
28.01.2019
Zawody medyczne
Kujawsko-pomorskie, pomorskie i podlaskie - dwa z tych trzech województw mają wziąć udział w drugim etapie pilotażu sieci onkologicznej. Nowy model opieki nad chorymi na raka ma być już realizowany w dwóch województwach: świętokrzyskim i dolnośląskim.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.01.2019
Opieka zdrowotna
Po tragedii w Gdańsku zmienić się mają przepisy o kierowaniu na przymusowe leczenie psychiatryczne. Wniosek do sądu będzie mógł złożyć np. dyrektor więzienia wobec każdego skazanego, co do którego będzie mieć wątpliwości, czy nie powinien się leczyć psychiatrycznie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Marcin Czech, wiceminister zdrowia zrezygnował z funkcji podsekretarza stanu z powodów zdrowotnych. Jego dymisję przyjął premier Mateusz Morawiecki. Wiceminister w ostatnim okresie przebywał w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.01.2019
Opieka zdrowotna
W przypadku sportowców zawodowych za nieszczęśliwy wypadek można uznać także stany chorobowe powstające w dłuższym okresie czasu pod wpływem czynnika zewnętrznego. Piłkarz z przepukliną pachwiny otrzyma więc świadczenia wynikające z polisy ubezpieczeniowej – uznał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Opieka zdrowotna
Radomska uczelnia chce kształcić specjalistów od medycyny alternatywnej. Pomysł skrytykowała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Główny Inspektor Sanitarny. Według Jarosława Pinkasa medycyna alternatywna to oksymoron i powinien interweniować resort nauki.
PAP
25.01.2019
23 stycznia 2019 r. minął termin konsultacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – jednego z ważniejszych dokumentów, który będzie kształtował rozwój kraju w nadchodzącej dekadzie. Problemy ochrony zdrowia zostały w nim dostrzeżone na wysokim poziomie ogólności. Przeciwnie do innych działów gospodarki brak natomiast wskazań, jak te problemy należy rozwiązać podkreśla Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji.
Robert Mołdach
25.01.2019
Opieka zdrowotna
Na butelkach z alkoholami mają się pojawić etykiety z ostrzeżeniem, że jego spożywanie jest szkodliwe dla kobiet w ciąży i karmiących. Zdaniem senatorów proponujących takie zmiany dzięki temu ma spaść odsetek kobiet, które spożywają alkohol w ciąży. Producenci alkoholu i ich importerzy zastanawiają się jak będą mieli zrealizować ten obowiązek.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.01.2019
Opieka zdrowotna
Strona Społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwia się temu, by Agencja Badań Medycznych była finansowana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z projektem na ten cel miało być przeznaczone 0,3 proc. przychodów Funduszu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Opieka zdrowotna
Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę lub operację, brak skutecznego leczenia, ale także problemy z dokumentacją medyczną, w której brakowało danych lub informacje były nieczytelne – to najczęstsze problemy, z którymi dzwonili pacjenci na infolinię Rzecznika Prawa Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Opieka zdrowotna
Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zdecydowali wczoraj, 23 stycznia 2019 r., o zniesieniu 5-letniego ograniczenia w produkcji na eksport poza UE odpowiedników leków, którym wygasła ochrona patentowa. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez cały Parlament Europejski, krajowe firmy farmaceutyczne będą mogły na równi konkurować na rynkach krajów trzecich z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Farmacja
Zmniejszy się liczba specjalizacji dostępnych po stażu z 77 do 50, a wynagrodzenie rezydentów ma wzrosnąć nawet do 2,75 średniej krajowej. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy, którą przedstawił ministerialny zespół. Według projektu kształceniem podyplomowym miałyby zajmować się okręgowe izby lekarskie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.01.2019
Zawody medyczne
Europosłowie z Komisji Prawnej zdecydowali dziś o zniesieniu pięcioletniego okresu ochronnego na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. To oznacza, że polskie firmy farmaceutyczne, będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.
Jolanta Ojczyk
23.01.2019
Prawo gospodarcze
Od 9 lutego br. wchodzi obowiązek związany z umieszczaniem na opakowaniach leków specjalnych kodów i ich skanowaniem m.in. w aptekach i hurtowniach, czyli tzw. dyrektywa fałszywkowa. Problem polega na tym, że nadal nie ma przepisów przejściowych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.01.2019
Farmacja
Rząd we wtorek – ku zaskoczeniu branży - nie przyjął projektu ustawy wprowadzającej przepisy wykonujące tzw. dyrektywę tytoniową. Przepisy są pilnie potrzebne, bo po 20 maja br. każda paczka papierosów powinna mieć unikalny kod, by móc ją skanować i śledzić jej drogę od fabryki do sklepu. Bez takiego systemu żadna paczka papierosów nie będzie mogła opuścić fabryki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.01.2019
Opieka zdrowotna
Zakaz pobierania opłat za pobyt w szpitalu od rodziców lub opiekunów przebywających z dzieckiem – taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. We wtorek przyjął ją rząd. Obecnie część szpitali pediatrycznych każe płacić rodzicom za każdą dobę pobytu od ok. 13 do 30 zł
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Krzysztof Koślicki
22.01.2019
Opieka zdrowotna
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie, że niektóre przepisy wprowadzające podwyżki dla lekarzy specjalistów i rezydentów są niezgodne z zasadami wynikającymi z Konstytucji. Według OZZL naruszają one zasadę państwa prawnego i zasadę równości.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.01.2019
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zapowiedział, że od marca zostaną zwiększone wyceny procedur medycznych realizowanych przez diagnostów. Nie wskazał kwot, o jakie wzrosną wyceny, ani procentowego wzrostu. Wyjaśnił, że szczegóły przygotuje i przedstawi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.01.2019
Zawody medyczne
Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy będzie laboratorium referencyjnym w zakresie wykrywania wirusów przenoszonych przez żywność pochodzenia roślinnego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.01.2019
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.
Patrycja Rojek-Socha
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rodziny osób, które zostały sparaliżowane lub są niepełnosprawne w wyniku błędu medycznego, nie mogły dotychczas liczyć na finansową rekompensatę. Na korzystne dla nich wyroki sądów pozwala niedawna uchwała Sądu Najwyższego, a jednej z takich konkretnych spraw dotyczy skierowana właśnie przez prokuratora generalnego do SN skarga nadzwyczajna.
Katarzyna Nowosielska
21.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Nasza koleżanka redakcyjna Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska została Dziennikarzem Medycznym Roku 2018 Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia w kategorii publicystyka internetowa.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.01.2019
Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w prawie, które umożliwią organom państwowym zawnioskowanie do sądu opiekuńczego o skierowanie osoby osadzonej w zakładzie karnym na leczenie ambulatoryjne lub w zakładzie zamkniętym.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Resort pracuje nad możliwością wprowadzenia, orzekanego przez sąd, obligatoryjnego badania i leczenia osób, u których istnieje podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa po wyjściu na wolność. Miałoby to dotyczyć osób u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznano chorobę psychiczną, zaburzenia osobowości, lub uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także upośledzenie umysłowe.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2019
Prawo karne Opieka zdrowotna
Dziewięcioosobowa podkomisja sejmowa zajmie się projektem ustawy o powołaniu Agencji Badań Medycznych. W czwartek w komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu i zapadła decyzja o skierowaniu go do dalszych prac.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Opieka zdrowotna
Przepisy nie ustanawiają szczególnego trybu niszczenia dokumentacji medycznej. W ocenie autora, koniecznym wydaje się, przynajmniej z praktycznego punktu widzenia, sporządzenie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i następnie niszczący dokumentację medyczną choćby skróconego protokołu z przebiegu procesu niszczenia.
Artur Paszkowski
17.01.2019
Opieka zdrowotna
O tym czy nowy model opieki środowiskowej, który jest testowany w dwóch miejscach Polski - na warszawskich Bielanach oraz w Wieliczce - może zapewnić taką kompleksową nad dziećmi i ich bliskimi, a także o planach utworzenia nowej specjalizacji – psychoterapeuty klinicznego dzieci i młodzieży - mówią Krzysztof Błażejewski i Aleksandra Andruszczak-Zin
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.01.2019
Opieka zdrowotna

NSA: Zakaz reklamy aptek i leków jest w interesie publicznym

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
Właściciel apteki musi sobie zdawać sprawę, że leki nie są zwykłym towarem rynkowym - obrót lekami musi więc być i jest reglamentowany przez państwo. To oznacza, że właściciel nie będzie mógł korzystać z pełni wolności gospodarczej, a więc również stosować typowych działań marketingowych, które zwiększałyby sprzedaż leków
Marek Sondej
17.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
W 2018 roku zanotowano w Polsce 339 przypadków odry, podczas gdy w 2017 r. były 63 zachorowania na tę chorobę - wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Krzysztof Sobczak
16.01.2019
Opieka zdrowotna
System udzielania świadczeń w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych ma być zreorganizowany. Zanim to jednak nastąpi, w kilku placówkach w kraju trwa pilotaż dotyczący m.in. oceny czasu oczekiwania w SOR-ach na pomoc.
Krzysztof Sobczak
16.01.2019
Opieka zdrowotna