Ponad 2,2 mld zł zostanie wydane z Funduszu Pracy m.in. na staże i szkolenia lekarzy i dentystów - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej na 2020 r. Kolejna zmiana zakłada, że z funduszy NFZ możliwe będzie bezpośrednie finansowanie kosztów m.in. leków dla osób po ukończeniu 75. roku, bez konieczności przekazywania dotacji na ten cel z budżetu państwa.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Zawody medyczne

Nadal część lekarzy rodzinnych bez kontraktów z NFZ

Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie spotkali się w poniedziałek przedstawiciele lekarzy rodzinnych z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z prezesem NFZ oraz przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Jednak nie doszło do zawarcia porozumienia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Resort zdrowia zapowiedział, że 8 stycznia odbędzie się wysłuchanie publiczne w ramach konsultacji projektu, który proponuje wprowadzenie dodatkowych opłat za napoje słodzone. Dzień później ma odbyć się debata na temat planowanych dodatkowych opłat na alkohole o pojemności 300 ml, czyli tzw. "małpek” oraz opłat za reklamę suplementów diety.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Finansowanie zdrowia
Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Zlecenia jednorazowe np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy muszą nadal być potwierdzone w NFZ. Zlecenia cykliczne na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki, wystawione w ramach ważnej karty, nie wymagają potwierdzenia w oddziale Funduszu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.12.2019
Opieka zdrowotna
Pielęgniarka, która wymusza szantażem przestrzeganie procedury opieki nad pacjentami narusza prawo. Podobnie jednak czyni szpital, który rozwiązuje z nią stosunek pracy, i to mimo przysługującej jej ochrony związkowej. Dlatego też nie może wówczas zarzucać jej, iż żądając przywrócenia do pracy w istocie korzysta z prawa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
Marek Sondej
30.12.2019
Zawody medyczne
W kosmetykach jest coraz więcej szkodliwego dla zdrowia i środowiska mikroplastiku. Substancji tych używa się m.in.: w pastach do zębów, szamponach i żelach pod prysznic, cieniach do oczu, lakierach do paznokci czy peelingach. Producenci nie mają jednak zakazu dodawania go do kosmetyków, a rząd nie zamierza im tego zakazywać.
Katarzyna Nowosielska
30.12.2019
Opieka zdrowotna
Projektowane przez Ministerstwo Finansów przepisy mają zobowiązać lekarzy i dentystów do umieszczenia nazwy wykonanej usługi medycznej na paragonie fiskalnym w sposób pozwalający na jego identyfikację. O tym, czy wpisanie nazwy jednostki chorobowej na paragonie fiskalnym może naruszać tajemnicę lekarską rozmawiamy z dr Maciejem Kaweckim,
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.12.2019
Pacjent Zawody medyczne RODO
Już kilkanaście krajów wprowadziło u siebie podatek cukrowy pod sztandarami walki z otyłością i w trosce o zdrowie obywateli. Wszystko wskazuje na to, że do 2022 roku będzie go miała także Polska. Przedstawiciele resortu zdrowia chcą wprowadzić tę nową daninę jak najszybciej, by pomóc w kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych - przeciętny Polak spożywa rocznie aż 51 kg cukru.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna
Stowarzyszenie "Godność" złożyło do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej wniosek o ukaranie marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. Chodzi o wypowiedź, w której polityk mówił o potencjalnych skutkach ubocznych leków przeciwbólowych przyjmowanych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Krzysztof Sobczak
27.12.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne RODO
Legitymacja procesowa strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie została powiązana z jakimikolwiek ograniczeniami, jakie mogą powstać w zagospodarowaniu terenu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że ich źródłem nie mogą być wyłącznie przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa własności.
Dorian Lesner
27.12.2019
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Do sytuacji, że lekarz dyżurujący w szpitalu nie ma następnego dnia zmiennika może dochodzić coraz częściej - wskazują eksperci. Problem w tym, że nie może on zostawić pacjentów bez opieki, bo grozi mu odpowiedzialność karna i cywilna, ale z drugiej strony - obowiązuje go kodeks pracy i ma prawo do odpoczynku. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.12.2019
Zawody medyczne
Na odrę choruje już dziesięć razy więcej osób niż przed rokiem. Od początku 2019 r. zgłoszono 1368 przypadków odry, w tym samym czasie rok temu – 126 zachorowań - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem śmierć z powodu odry jest już tylko kwestią czasu i w związku z tym pyta, jak władze państwowe zamierzają egzekwować przepisy o obowiązku szczepień.
Krzysztof Sobczak
24.12.2019
Opieka zdrowotna

Szpitale nie dają rady z leczeniem seniorów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wokół szpitali powiatowych wyrastają jak grzyby po deszczu domy spokojnej starości. Problem w tym, że placówki medyczne nie nadążają z przyjmowaniem i leczeniem pensjonariuszy z tych ośrodków. Do tego dochodzi jeszcze coraz powszechniejsze ostatnio zjawisko, czyli starsi ludzie przywożeni na oddziały przez rodziny... na święta.
Katarzyna Nowosielska
24.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Jedynie lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego podpisali aneksy do umów i przedłużą je do końca 2020 r. Specjaliści z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia informowali, że są blisko podpisania porozumienia, ale w poniedziałek go nie zawarto. Powstać ma zespół negocjacyjny, który w 2020 r. ustali m.in.: sposób motywacyjnego finansowania podstawowej opieki zdrowotnej za prowadzenie programów profilaktycznych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
Zawody medyczne
W przyszłym roku wysokości opłat składników krwi ma być utrzymana na prawie takim samym poziomie jak w 2019 r. Resort zdrowia tłumaczy, że utrzymanie wydatków na takim poziomie jest konieczne ze względu na coraz większą presję wynagrodzeń oraz wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
Finansowanie zdrowia
Podniesienie najniższej pensji oznacza dla szpitali dodatkowe wydatki liczone w setkach milionów. Tymczasem już teraz większości z nich nie dopinają się budżety. Co gorsza, podwyżki dla najmniej zarabiających spowodują roszczenia pozostałych pracowników i podwyższenie opłat za usługi firm zewnętrznych - np. pralni czy cateringu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
Finansowanie zdrowia
Przepisy zobowiązują lekarzy i dentystów do umieszczania nazwy wykonanej usługi na paragonie fiskalnym w sposób pozwalający na jej identyfikację. Ministerstwo Finansów nie widzi problemu, ale zdaniem ekspertów, takie rozwiązanie może naruszać zasady ochrony danych osobowych. Problemy rodzą też płatności kartą i faktury wystawiane do paragonów.
Krzysztof Koślicki Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
23.12.2019
VAT Zawody medyczne RODO
Przyjęta uchwała zakładała, że dostęp do usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy miała świadczyć tylko jedna apteka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że taka regulacja nie zapewnia odpowiedniej dostępności i nie przewiduje możliwości zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych.
Dorian Lesner
23.12.2019
Samorząd terytorialny Farmacja
Obowiązująca od ponad 10 lat ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wymaga zmian, bo diametralnie zmieniły się realia, w których działa służba zdrowia. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że konieczne jest nie tylko wzmocnienie praw, ale także dopisanie rozdziału o powinnościach pacjentów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Sejm też za dodatkowym miliardem zł dla NFZ

Finanse publiczne Finansowanie zdrowia
Fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia wzrośnie do 3 mld zł, wobec planowanych wcześniej 2 mld zł - taką poprawkę Senatu do noweli ustawy okołobudżetowej na 2019 rok, która zwiększa wydatki na NFZ, zaakceptował w piątek jednogłośnie Sejm.
Krzysztof Sobczak
20.12.2019
Finanse publiczne Finansowanie zdrowia
Nałożenie dodatkowych opłat w wysokości 1 zł do każdej sprzedanej butelki alkoholu o objętości 300 ml i 70 groszy za napój z dodatkiem cukru albo innej substancji słodzącej - takie zmiany przewiduje projekt ustawy związanej z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Resort zdrowia szacuje, że w sumie z tego tytułu wpłyną dodatkowo 3 miliardy złotych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2019
Opieka zdrowotna

 1 stycznia 2020 powstanie Narodowy Instytut Onkologii

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W Nowym Roku wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące reorganizacji Centrum Onkologii Warszawie. Placówka zostanie przekształcona w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jednym z jej nowych zadań będzie realizacja i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
O tym, czy świadczenie medyczne jest gwarantowane nie decyduje sposób jego udzielania, skuteczność zabiegu, lecz umieszczenie leczenia w załączniku do rozporządzenia - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zabieg leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu mieści się w zakresie gwarantowanych świadczeń medycznych i podlega refundacji - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Polska jest w ścisłej czołówce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odsetek cięć cesarskich. W 2017 r. w naszym kraju blisko 40 proc. dzieci urodziło się przez cięcie, rok później - ok. 45 proc. Najwięcej takich operacji wykonuje się na Cyprze (54,8 proc.). Dla przykładu we Francji o połowę mniej dzieci przychodzi na świat przez cięcie, w Finlandii – 16,5 proc.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.12.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia
Na styczniowej liście leków refundowanych znajdą się nowe leki dla chorych z rakiem piersi, płuca oraz chłoniakami. Od stycznia refundowany będzie m.in. lek Kadycla, na którą czekały pacjentki z rozsianym rakiem piersi. Ministerstwo podaje, że ogółem w 2019 r. udostępniono w ramach programów lekowych łącznie 37 produktów jako nowe substancje czynne
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.12.2019
Pacjent Opieka zdrowotna

Czauderna: Ryczałtowe wynagrodzenie nie przeszkadza w sprawnym zarządzaniu szpitalem

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W naszym systemie część świadczeń medycznych jest oszacowana poniżej lub powyżej kosztów ich wykonania. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem tych wycen do rzeczywistych kosztów ich realizacji. Poprawa symulacji kosztów świadczeń powinna polepszyć sytuację finansową szpitali - podkreśla prof. Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych
Katarzyna Nowosielska
19.12.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Projekt ustawy o jakości w pierwszej połowie 2020 r.

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W resorcie zdrowia trwają intensywne prace nad treścią projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia. - W pierwszej  połowie 2020 r. planowane jest skierowanie ustawy do dalszych prac legislacyjnych – zapowiada Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wzrost funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 do 3 miliardów złotych - taką poprawkę zgłosił w środę Senat do nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2019 rok. Pieniądze te – jak zaznaczono – będą mogły być wykorzystane do 30 kwietnia 2020 r.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Premier Mateusz Morawiecki, trzy lata temu, gdy był ministrem finansów, zapowiadał preferencje dla firm produkujących leki w Polsce, czyli Refundacyjny Tryb Rozwojowy. W 2019 roku nie udało się ich wprowadzić. Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przypomina, że w ubiegłej kadencji Sejmu wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński obiecał, że w 2020 r.  zostanie wdrożony RTR.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2019
Farmacja
W środę zbiera się parlamentarny zespół ds. legalizacji marihuany. Na pierwszym posiedzeniu mają wybrać prezydium. W skład zespołu wchodzi 10 posłów i posłanek z klubu Lewicy oraz jeden poseł Konfederacji. Jak zapowiada inicjatorka zespołu Beata Maciejewska (Lewica), zespół będzie omawiał ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki legalizacji marihuany.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.12.2019
Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski