W środę 10 lutego br. spotka się Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego w sprawie prac nad projektem przepisów, który będzie bazą do opracowania nowej siatki płac. Zespól ma zbierać się cyklicznie, co tydzień aby jak najszybciej opracować nowe przepisy. Ostatnie spotkania odbyły się w piątek 5 lutego.  Spotykać się będą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych, a także partnerów społecznych z RDS. Spotkaniom przewodniczył będzie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Swoją obecność zapowiedzieli ponadto: Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  oraz Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Efektem negocjacji ma być nowa ustawa o najniższych wynagrodzeniach dla pracowników podmiotów medycznych.

 


Nowa siatka płac dzięki nowej wycenie świadczeń medycznych 

W opinii ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, potrzeba opracowania spójnych przepisów dotyczących zdrowia, w płacach w ochronie zdrowia zapanowały ogromne dysproporcje i rozdrobnienie. A pandemia tylko to pogłębiła. Podwyżki dostaje obecnie ta grupa medyków, która wywalczy je poprzez strajki i protesty. Z kolei w 2015 roku dodatki dla pielęgniarek i położnych przyznał minister zdrowia w rządzie PO, Marian Zembala. W 2017 roku minimalną pensję dostali lekarze specjaliści w kwocie 6750 zł pod warunkiem pracy w jednym miejscu. Pod koniec 2020 roku minister zdrowia drugą pensję przyznał wszystkim medykom pracującym przy zwalczaniu COVID-19. ​ 

Obecnie obowiązujące kryteria przyznawania pieniędzy są niejasne, dochodzi do patologii w placówkach szpitalnych. Drugą pensję dostają ci, którzy normalnie pracują na oddziałach covidowych, ale także ci medycy, którzy pełnią na tychże oddziałach dyżur raz w miesiącu czy dyżur na SOR. Przepisy o tzw. dodatku covidowym, jak już pisaliśmy w Prawo.pl, sprawiają kłopoty. 

Warunkiem ujednolicenia ma być nowa wycena świadczeń medycznych dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Chodzi o to, aby w tej wycenie były uwzględnione także płace. Na nową siatkę płac nie tylko czekają lekarze oraz pielęgniarki, ale także fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i psycholodzy. Obecnie fizjoterapeuta po studiach zarabia w granicach  2800-3000 zł brutto w szpitalu. W 2021 r. sama płaca minimalna wzrosła 2800 zł brutto.

Wyższe nakłady na służbę zdrowia

Podczas ostatniego piątkowego spotkania minister zdrowia poprosił o wsparcie i przygotowanie mu pola i uzasadnienia do walki o wyższe nakłady na ochronę zdrowia. Adam Niedzielski chce, aby na ten cel było przeznaczane nie 6 proc. PKB - jak stanowią obecne przepisy, ale 7 proc. PKB. - Minister zaznaczał podczas spotkań, że chce aby szpitale powracały do normalności, przeprowadzały na większą skalę planowe zabiegi. A medycy, którzy wyjechali za granicę byli zachęceni do powrotu. Tyle, że można ich głównie zachęcić dobrymi warunkami pracy - wskazuje Krystyna Ptok. By ja zapewnić, konieczne jest zwiększenie finansowania ochrony zdrowia.