Wybuch pandemii Covid-19 i konieczność przejścia placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na pracę głównie zdalną (udzielanie teleporad), obnażył widoczne braki w tego typu funkcjonowaniu placówek medycznych. Pacjenci mieli wiele uwag i skarg, które kierowali do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Do biura RPP w roku 2020 napłynęło 100 tys. skarg na placówki medyczne.

 

Na co skarżą się pacjenci

Problemem, na który głównie uskarżali się pacjenci było to, że do przychodni nie sposób się dodzwonić. Wskazywali, że nikt nie odbiera telefonów albo linia jest cały czas zajęta. Ponadto pacjenci skarżą się, że placówki są całkowicie zamknięte, np. z powodu kwarantanny. Ponadto skargi pacjentów dotyczyły ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z powodu trudności w uzyskaniu pomocy medycznej oraz odmowa udzielenia teleporady. Przypomnijmy, że w tej sprawie ostatnio Ministerstwo Zdrowia zmieniło przepisy - co do zasady teleporada ma być udzielona następnego dnia po zgłoszeniu się pacjenta do przychodni.

Czytaj w LEX: RODO: Korzystanie z praw pacjenta w świetle RODO >

Interwencje Rzecznika Praw Pacjenta 

Interwencje pracowników biura RPP polegały m.in. na przekazaniu informacji do kierownika podmiotu leczniczego z wnioskiem o zainteresowanie oraz zweryfikowanie pod kątem możliwego naruszenia prawa czy też przepisu, ponadto ocenienie zachowania się pracownika podmiotu leczniczego. RPP interweniował w sytuacji, gdy problem dotyczył osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorych onkologicznie.

Czytaj w LEX: Zbiorowe prawa pacjentów w decyzjach Rzecznika Praw Pacjenta oraz orzecznictwie sądów administracyjnych >

Funkcjonowanie przychodni - przepisy mówią jasno

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia - przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. 

Czytaj w LEX: Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2021 r. >