Stanowisko takie organizacja, którą tworzą: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów, Porozumienie Chirurgów SKALPEL, ogłosiła w związku z obchodzonym 11 lutego Dniem Chorego. 

Jego autorzy stwierdzają, że dotychczasowe postulaty środowiska są ignorowane, lekarze nie mają wsparcia, są zlekceważeni i oszukani. - Polityka zdrowotna jest prowadzona w sposób chaotyczny, brak w niej spójności, jest tylko gaszenie pożarów. Podejmowane są decyzje zagrażające bezpieczeństwu pacjentów. Podważa się zaufanie do lekarzy - czytamy w oświadczeniu. 

Czytaj: Rząd przygotowuje plan odbudowy zdrowia Polaków>>

 


Przedstawiciele POL zaprezentowali największe bolączki ochrony zdrowia, których nie dostrzegają decydenci. Przedstawiono też postulaty, którymi w najbliższym czasie powinien zająć się Minister Zdrowia, nazwane Dziewiątką POL-u. Jej najważniejsze tezy to:

 1. Zagwarantujcie wszystkim medykom środki do leczenia i ochrony niezależnie od typu placówki.
 2. Zagwarantujcie ubezpieczenia personelu medycznego na wypadek trwałej choroby nabytej w trakcie udzielania świadczeń lub śmierci.
 3. Zagwarantujcie bezpieczeństwo prawne lekarzom zgłaszającym powikłania a pacjentom szybką ścieżkę naprawy szkody.
 4. Zagwarantujcie przejrzyste i jednoznaczne zasady wynagradzania.
 5. Nie każcie nam określać i odpowiadać za wysokość refundacji wypisywanego leku.
 6. Zagwarantujcie wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB nie wliczając w to wydatków związanych z epidemią już w 2021 r.
 7. Ograniczcie biurokrację.
 8. Zagwarantujcie klarowny proces rekrutacji na specjalizację i kierowania na rezydenturę oraz jasno określony przebieg szkolenia.
 9. Zmieńcie organizację systemu opieki zdrowotnej oraz procedury organizacyjne w COVID-19.

 

Czytaj: Sośnierz: Mogę opracować projekt naprawy ochrony zdrowia>>
 

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) zostało reaktywowane w listopadzie 2020 r. Obecnie tworzy je pięć struktur: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów „Skalpel”.
W przeszłości POL funkcjonowało w trakcie największych kryzysów w polskiej ochronie zdrowia. Ostatnia aktywność POL miała miejsce przy okazji protestu pieczątkowego. Jak podkreślają uczestnicy Porozumienia, jest to reprezentacja całego środowiska lekarskiego. - POL wznawia swoje działania w momentach, gdy już tylko w ten sposób można z należytą mocą i stanowczością pokazać społeczeństwu i decydentom, katastrofalną sytuację i składające się na nią problemy jakie dotykają polskiej ochrony zdrowia - napisano w ośwaidczeniu.

Oświadczenie podpisali:

 • Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
 • Piotr Watoła, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
 • Artur Drobniak, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.
 • Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.
 • Krzysztof Hałabuz, prezes ds. operacyjnych Porozumienia Chirurgów SKALPEL.