MEN zachęca lekarzy i pielęgniarki do powrotu do kraju w ramach projektu „Medyk NAWA”, w ramach pakietu wolności akademickiej. Medycy, którzy wrócą do Polski, otrzymają roczne stypendia - 7,5 tys. zł miesięcznie dla lekarza oraz 5 tys. zł miesięcznie dla pielęgniarki i położnej.

 


Sama zachęta finansowa nie wystarczy

Trudno obecnie wnioskować, czy zachęta finansowa będzie wystarczająca, aby ściągnąć do kraju medyków. W opinii  wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marioli Łodzińskiej, zachętą, która miałaby rację bytu jest wynagrodzenie, które powinno być adekwatne do wykonywanej pracy. Krótkoterminowe, jednorazowe akcje mogą nie wystarczyć. Zdaniem Łozińskiej, trzeba skupić się na docelowym uregulowaniu kwestii płac. Istnieją ogromne dysproporcje między szpitalami powiatowymi, a placówkami z większych miast.

Czytaj w LEX: Dodatki dla personelu medycznego w świetle ustawy o zapewnieniu kadr w czasie epidemii >

Kwestie dysproporcji w wynagrodzeniach, należy uregulować w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, obecnie zdarza się, że pielęgniarka, która jest specjalistą medycznym na początek otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak salowa - zaznacza Mariola Łozińska.

Czytaj również: Szpitale kontra pielęgniarki, czyli ciąg dalszy sporu o wynagrodzenia >>

Stabilne zasady wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, to podstawa

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok podkreśla, że istotne znaczenie mają stabilne, długookresowe rozwiązania dotyczące kwestii  płac. Jak zaznacza Ptok, dopóki nie będzie ustalonych na poziomie centralnym stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników, o co od dwóch lat zabiega NRPiP, czyli o zmianę ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia i spowodowanie takiej sytuacji, że pielęgniarka wchodząca do systemu nie uzyska wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej, jako specjalista, to doraźne działania, jak stypendium na rok nie wystarczą.

Czytaj w LEX: Zasady zatrudniania w placówce medycznej lekarzy spoza UE >

Lekarze oczekują rozwiązań systemowych i długotrwałych

Przedstawiciele środowiska lekarskiego uważają, że niezbędne są rozwiązania systemowe oraz długofalowe, zamiast doraźnych akcji - priorytetem jest poprawa warunków pracy i płacy medyków już pracujących w Polsce.

W opinii NRL, wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę obecnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce są potrzebne, jednakże w pierwszej kolejności należy zadbać o lekarzy pracujących już w Polsce, zapewnić możliwości rozwoju zawodowego, dobrą organizację pracy i warunki płacowe, by powstrzymać wyjazdy wykształconej kadry za granicę. Następnie stworzyć warunki powrotu dla polskich lekarzy, którzy już wyemigrowali.