426 osób przystąpiło do egzaminu notarialnego

W tym roku po raz czwarty zdający mieli możliwość wyboru sposobu zdawania egzaminu odręcznie lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Prawie wszyscy zdający złożyli oświadczenie o wyborze rozwiązywania...

10.09.2014

Uczelnie poza prawem

Wiele uczelni kształci nie posiadając do tego uprawnień, bądź odpowiedniej kadry. Często również tok studiów nie jest zgodny z programem studiów. W efekcie ich dyplomy są niewiele warte, a liczba...

10.09.2014

Rozdział państwa od religii standardem współczesności

Wydarzenia

Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego Ius et lex oraz Sapere Audezapraszają na konferencję naukową Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego, która odbędzie się na Wydziale...

09.09.2014

Nowelizacja otwiera uczelniom drogę do zrzeszania się

Od nowego roku akademickiego uczelnie będą mogły łatwiej zrzeszać się w związki uczelni publicznych. Taką możliwość wprowadziłą nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.Do tej pory, aby go...

08.09.2014

Skąd się wzięła toga?

Historia togi adwokackiej sięga początków XX wieku. Jako pierwsi togi zaczęli używać adwokaci wykonujący zawód w Galicji. Kwestia noszenia togi była niezwykle dyskusyjna.

06.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski