W trakcie Gali Finałowej laureaci I etapu Konkursu wygłoszą prelekcje na następujące tematy:  „Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?”;  „Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych”;  „Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa”;  „Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych”.
 
W programie Quiz, który ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiadomości o rynku energetycznym. Uczestnicy odpowiadają na 20 pytań testowych. Suma punktów z oceny wystąpień oraz z quizu pozwoli wyłonić zwycięzcę Konkursu.
 
Na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody w postaci praktyk w wiodących, poznańskich i warszawskich kancelariach zajmujących się prawem energetycznym oraz możliwość publikacji esejów w branżowym portalu CIRE.pl i odbycia kursu językowego (SuperMemo Language Center), a także nagrody finansowe ufundowane przez Partnera Strategicznego Konkursu – ENEA S.A.
Studencie, nie zmarnuj niepowtarzalnej okazji i dowiedz się więcej o prawie energetycznym!
 
Wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Gali Finałowej w charakterze publiczności.
 
Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu