Fakt, że studia prawnicze przygotowują do dalszej, specjalistycznej edukacji, jest tylko dowodem na to, że już na podczas ich trwania należy wyrabiać pewne cechy kształtujące zaufanie publiczne. Wynika stąd przekonanie, że studentem prawa nie czynią bardzo dobre oceny w indeksie czy bycie członkiem społeczności wydziału prawa. Absolutnie nie. Co więc odróżnia „studenta prawa” od studenta prawa?

Więcej >>>  http://www.student.lex.pl/blogi