Warsztaty odbędą się 3 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00 w sali EPSILON CIN!
W ramach warsztatów przedstawione zostaną m.in.:
- finansowanie przedsięwzięć deweloperskich,
- główne stosunki prawne związane z finansowaniem deweloperów,
- rodzaje zabezpieczeń kredytów przed i po tzw. ustawie deweloperskiej, w tym zabezpieczenie na środkach pieniężnych od nabywców lokali,
- ratio legis wejścia w życie ustawy deweloperskiej.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem: warsztatypecunia@gmail.com
 
Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.