Wszyscy studenci zainteresowani tematyką praw człowieka, a przede wszystkim działalnością Organizacji Nardów Zjednoczonych, którzy znajdują się na ostatnich latach studiów magisterskich mają możliwość odbycia dwumiesięcznych praktyk w Ośrodku Informacyjnych ONZ w Warszawie.
Preferowanymi kierunkami ewentualnych kandydatów to: bibliotekarstwo; dziennikarstwo; filologia angielska; nauki polityczne (politologia); prawo (zwłaszcza problematyka praw człowieka); PR; socjologia; stosunki międzynarodowe. A ponadto: dobra znajomość języka angielskiego oraz obsługi komputera. Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie są bezpłatne.
Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach ONZ.
Źródło: Strony ONZ