Istotne zmiany w szkolnictwie zawodowym

Samorząd terytorialny

W dniu 19 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, dalej jako nowelizacja.). Zmiany dotyczą przede wszystkim...

06.10.2011

W urzędzie porozumiesz się w języku migowym

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 kwietnia 2012 r., ale w pewnym zakresie już z dniem 18 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr...

06.10.2011

Nowe zadanie samorządu województwa

Samorząd terytorialny

Z dniem 14 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz...

05.10.2011

Urzędy zatrudnią więcej niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), która wprowadza preferencje...

04.10.2011

Nadchodzą lepsze czasy dla dróg lokalnych

Samorząd terytorialny

Z dniem 26 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla j.s.t. na przebudowę, budowę...

28.09.2011

Nowe opłaty za udostępnianie danych z rejestrów

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców...

26.09.2011

Ile za usunięcie pojazdu

Samorząd terytorialny

Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2012 r.

16.09.2011

Straż Gminna łatwiej wystawi nam mandat

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 187,...

13.09.2011

Zmiana zasad zawiadamiania gmin

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmienia zasady zawiadamiania gmin o osobach ubezwłasnowolnionych oraz pozbawionych praw publicznych lub praw wyborczych.

07.09.2011

Powodziami zajmie się Pełnomocnik Rządu

Samorząd terytorialny

Wojewoda małopolski został ustanowiony Pełnomocnikiem Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły przez Radę Ministrów.

06.09.2011