Nowelizację opublikowano w Dzienniku Ustaw R.P. z dnia 6 września 2011 r. Nr 185, poz. 1097.

Nowelizacja ma doprowadzić do usprawnienia i wykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ustawa uzupełnia katalog zadań starosty związanych ze scalaniem gruntów o zagospodarowanie poscaleniowe, które jest definiowane jako określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 185, poz. 1097)

Pisaliśmy o tym również:
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów