Uzupełniono wykaz stanowisk pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uzupełniło wykaz stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska, asystenta rodziny (samorząd gminny)...

01.03.2012

Świadczenia rodzinne: opublikowano wzory oświadczeń

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz....

02.02.2012

Rodzic adopcyjny musi przejść szkolenie

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U z 2011, Nr...

25.01.2012

Samorządy otrzymają więcej gruntów pod lotniska

Samorząd terytorialny

27 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. 2012,...

18.01.2012

Tryb składania wniosków o wypłatę świadczeń z FGŚP

Samorząd terytorialny

Dnia 1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie z 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 261, poz. 1560).

06.12.2011