Zmiany w ewidencji klubów sportowych

Samorząd terytorialny

W dniu 18 października 2011 r. Minister Sportu i Turystyki wydał rozporządzenie w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

28.11.2011

Złagodzono wymogi względem dyrektorów szkół

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Urzędowym Nr 254 z 2011 r. opublikowano dwa rozporządzenia zmieniające zasady zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach w publicznych szkołach i placówkach oświatowych.

28.11.2011

Nowy wzór raportu wojewódzkiego

Samorząd terytorialny

W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. Nr 220, poz. 1308).

24.11.2011

Tryb wypłaty i zwrotu zasiłku powodziowego

Samorząd terytorialny

W dniu 16 listopada 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o...

18.11.2011

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Samorząd terytorialny

W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz. U. Nr...

17.11.2011

Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Samorząd terytorialny

16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy...

16.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

Samorząd terytorialny

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, dalej jako ustawa). Część z regulacji wprowadzonych...

15.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Samorząd terytorialny

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r.

07.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Samorząd terytorialny

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

04.11.2011

Bez zezwolenia, bez opłaty skarbowej

Samorząd terytorialny

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.

20.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Samorząd terytorialny

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia.

19.10.2011

Świadczenia rodzinne zostaną uszczelnione

Samorząd terytorialny

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych ograniczy grono osób uprawnionych do pobierania świadczeń. Zmianie ulegną zasady zatrzymywania prawa jazdy osobom uchylającym się od...

14.10.2011

Procedura "Niebieska Karta" krok po kroku

Samorząd terytorialny

Z dniem 18 października 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209,...

07.10.2011

Istotne zmiany w szkolnictwie zawodowym

Samorząd terytorialny

W dniu 19 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206, dalej jako nowelizacja.). Zmiany dotyczą przede wszystkim...

06.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski