Ustawa o dopłatach do czynszów podpisana

Domowe finanse

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do najmu mieszkań. Dofinansowanie będzie można dostawać nawet przez 15 lat, a pierwsze dopłaty mają być wypłacane od 1 stycznia 2019 roku. Nabór...

06.08.2018

Ostrowice znikną z mapy Polski 1 stycznia 2019 roku

Samorząd terytorialny

Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje najbardziej zadłużoną w Polsce gminę. Z początkiem przyszłego roku gmina Ostrowice przestanie istnieć. Jej obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin, a...

21.07.2018

Obowiązuje nowa ustawa o ochronie praw lokatorów

Samorząd terytorialny

Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań za niewskazanie mieszkań socjalnych mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego magistratu.

16.02.2018

Zmiany w prawie wyborczym wchodzą w życie

Samorząd terytorialny

W środę wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego, która wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zmienia definicję znaku x na karcie do głosowania, przewiduje...

31.01.2018

Od kiedy nowe obowiązki sprawozdawcze gmin?

Samorząd terytorialny

Do końca 2017 r. gminy nie mają obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

18.12.2017

Wysokość wpisu od sprzeciwu od decyzji

Samorząd terytorialny

Czerwcowa nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadziła instytucję sprzeciwu od decyzji wnoszonego do sądu...

08.12.2017

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

Samorząd terytorialny

W przypadku zmiany granic gmin, plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały do dnia wejścia w życie nowych aktów...

27.11.2017

Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra

Samorząd terytorialny

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wczoraj w Dzienniku ustaw została ogłoszona stosowna...

22.11.2017

Gmina sama wpisze dłużnika do rejestru

Samorząd terytorialny

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które ureguluje wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Informacje o dłużniku do bazy doda także pracownik jednostki...

14.11.2017