Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra

Samorząd terytorialny

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wczoraj w Dzienniku ustaw została ogłoszona stosowna...

22.11.2017

Gmina sama wpisze dłużnika do rejestru

Samorząd terytorialny

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które ureguluje wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Informacje o dłużniku do bazy doda także pracownik jednostki...

14.11.2017

Tekst jednolity ustawy o samorządzie województwa

Samorząd terytorialny

W dniu 13 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.10.2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o samorządzie województwa.

14.11.2017

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów przyjęła 7 października projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach, przedłożony przez ministra środowiska.Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w...

07.11.2017

Zmiany w opłatach za badania techniczne pojazdów

Samorząd terytorialny

Opublikowano ustawę, która wprowadza regułę pobierania z góry opłat związanych z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów. Szybciej ma być ponadto uruchomiona nowa wersja centralnej ewidencji...

18.10.2017

Nowe teksty jednolite ustaw samorządowych

Samorząd terytorialny

W dniu 9 października w załącznikach do obwieszczeń Marszałka Sejmu ogłoszone zostały teksty jednolite ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

10.10.2017