To skutek wejścia w życie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie GITD staje się nowym poborcą opłat na państwowych autostradach i płatnych drogach krajowych. Jednak zasady użytkowania systemu i sposób pobierania opłat pozostają takie same.

Mimo zmiany przepisów, dotychczasowe umowy pozostają w mocy, a więc zmiana nie spowoduje żadnych niedogodności dla użytkowników, w tym tych korzystających z elektronicznego sposobu płatności (viaAuto i viaToll). Przewoźnicy nie będą też musieli wymieniać urządzeń pokładowych, a zgromadzone środki na kontach użytkowników nie przepadają.