Aktualne informacje na temat ustawy o gospodarce nieruchomościami i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów: Sejm: Korzystna bonifikata przy przekształceniu we własność gruntów SP >>

Senacki projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zakłada wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste. Według senatorów nowelizacja ma zapobiec praktykom samorządów, powodującym bardzo duże wzrosty kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - w prawo własności.

 


Bonifikata na gruntach państwa nie niższa

Zgodnie z projektem na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Jeżeli samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.

Czytaj też: Użytkowania wieczystego nie ma, ale chaos jest

Ma być też wprowadzona zasada, zgodnie z którą samorząd dostanie możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie garażu, czy miejsca postojowego w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

Dodatkowo, wszędzie gdzie informacje o podwyżkach dotarły już po nowym roku, czyli gdy nie było już użytkowania wieczystego, postępowania zostaną umorzone i mieszkańców nie będą dotyczyły podwyżki.

Czytaj też: Są wzory dokumentów dla urzędów i właścicieli gruntów w związku z ustawą uwłaszczeniową

 

Zobacz też w LEX:

komentarz praktyczny Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności>>