Grunty pod Mieszkanie Plus będą przekazywane sprawniej – informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które podpisało porozumienie w tej sprawie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Agencją Mienia Wojskowego i Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Porozumienie przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa.

Działki przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości

Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz gruntów w granicach miast i gmin miejskich oraz gmin wiejskich przydatnych dla celów realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu rządowego.

 

Michał Bitner, Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Sprawdź  
POLECAMY

Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do tej pory do MON o wydanie opinii w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Najwięcej działek wskazano w obszarach gmin Tczew i Pruszcz Gdański (96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów), gmin trójmiejskich (61 działek o powierzchni ponad 21 hektarów) i w Warszawie (9 działek o powierzchni niespełna 5 hektarów). Działki te zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Czytaj też: Standard Mieszkania plus w rękach najemców

Wkrótce projekt do konsultacji

Strony porozumienia powołają zespół, który będzie wstępnie kwalifikował nieruchomości, dlatego przygotowanie niezbędnych opinii będzie szybsze.

W najbliższym czasie MIiR przedstawi do konsultacji projekt ustawy przyspieszający przekazywanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt wyeliminuje zdiagnozowane bariery administracyjne i przyspieszy niezbędne procedury.

Mieszkanie Plus to wielokierunkowe działania podejmowane przez rząd, zmierzające do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo budownictwo mieszkaniowe. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Zobacz też: Krajowy Zasób Nieruchomości a planowanie przestrzenne i gospodarka finansowa gmin