Obecnie obowiązane jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z przyjętą ustawą gminy będą teraz udostępniały dane jednostkowe z rejestru PESEL. Według resortu spraw wewnętrznych i administracji zmiana przyspieszy pozyskiwanie danych istotnych m.in. w sprawnym przebiegu postępowania sądowego.

Czytaj też: NSA: Dane z rejestru PESEL tylko po wykazaniu interesu prawnego

Poziom gminny i centralny

Teraz udostępnianie danych osobowych odbywa się na poziomie centralnym z ogólnopolskiego rejestru PESEL oraz na poziomie gminnym z rejestru mieszkańców. Dla przykładu w jednym ze średnich miast (ponad 30 tys. mieszkańców), wniosków o udostępnienie z rejestru mieszkańców wpływa tygodniowo od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu. Głównie pochodzą od komorników – bywa, że jeden składa 60-70 wniosków tygodniowo.

Do tej pory wniosek o udostępnienie danych z lokalnego rejestru mieszkańców nie mógł być w pełni zrealizowany w przypadku, gdy poszukiwana osoba nie była zameldowana na terenie gminy. Wnioskodawca musiał więc składać ponowny wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

 

Gminy gotowe do przejęcia zadania

Według MSWiA gminy są technologicznie gotowe do przejęcia zadania. Wprowadzone w marcu 2015 roku tzw. odmiejscowienie spraw spowodowało jednak obciążenie gmin - organy gmin mają dostęp do rejestru PESEL, a każdy w dowolnym miejscu może zgłosić się i wnioskować np. o dowód osobisty. Również w każdej gminie będzie można złożyć wniosek o udostępnienie danych z PESEL.

MSWiA zapowiada, że pieniądze, które były przeznaczane na to zadanie w Centrum Personalizacji Dokumentów, zostaną przekazane wojewodom i następnie trafią do gmin przez dotacje celowe.