Ustawa ma powołać do życia Krajowy Rejestr Zadłużonych – gromadzone w nim będą dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja. Celem zmiany jest poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W opinii do projektu GIODO wyraża wątpliwości dotyczące upublicznienia numeru PESEL, który według unijnych przepisów obowiązujących od maja 2018 r. jest krajowym numerem identyfikacyjnym i jego przetwarzanie podlega szczególnej ochronie.

Inspektor chce, by resort sprawiedliwości przeanalizował tę kwestię i ocenił, czy przepisy nie stanowią nadmiernej ingerencji w prawa osób, których dane zostaną upublicznione w rejestrze.