Zmianę taką przewiduje, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo konsularne.

W uzasadnieniu proponowanej zmiany można przeczytać, że doświadczenia 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że stała się ona ważnym instrumentem pomagającym Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z Macierzą i narodowym dziedzictwem kulturowym. - Karta Polaka przyczynia się także do pielęgnowania języka polskiego oraz ułatwia kultywowanie polskich tradycji i osiedlanie się w naszym kraju osób polskiego pochodzenia - stwierdzają autorzy projektu.

Projekt przewiduje również zmianę nazwy dotychczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie na Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie.
Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: Słabsze tempo wydawania zezwoleń dla cudzoziemców na pobyt w Polsce >>