Z opublikowanej właśnie informacji Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce największy wzrost zaobserwowano wśród: Ukraińców - o prawie 34 tys. osób, do 179 tys., Białorusinów - o 4,7 tys., do 20 tys. osób, obywateli Indii - o 1,9 tys. do 8,8 tys. osób, a także obywateli Gruzji - o 1,3 tys. do 2,9 tys. i Wietnamu - o 0,7 tys. do 12,4 tys.

Czytaj też: Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców nie nadążają za potrzebami biznesu >

 


Najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto, 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów.

Czytaj też: Cudzoziemcy miesiącami czekają na zgodę na pobyt i pracę w Polsce >

Najbardziej popularnymi regionami wśród cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt są województwa: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 36 tys., dolnośląskie – 31 tys. oraz wielkopolskie – 28 tys. osób.

 


 

Jak przypomina Urząd, cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Na początku tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys. osób.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wykonywanie pracy za granicą a bhp >

Zatrudnienie cudzoziemca - ostatnie zmiany >

Jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne, aby zatrudnić obywatela Turcji? >

Czy obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka może ubiegać się o świadczenie "Dobry Start"? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Jakie dokumenty powinien złożyć obywatel Ukrainy, który chce kupić w Polsce udziały w spółce z o.o. oraz świadczyć w niej pracę? >

Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy >