Przygotowywana zmiana ma dostosować ustawę do zapisów konstytucji. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu wniesionego przez Komisję ds. Petycji, jego celem jest dostosowanie przepisów ustawy Prawo prasowe, uchwalonej w 1984 r., do aktualnej rzeczywistości ustrojowej oraz innych ustaw. Według autorów projektu aktualny przepis (art. 5 ust. 1), który stanowi, że: "Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie", pozbawia prawa do udzielania informacji osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

- Sformułowanie "każdy obywatel" ogranicza działanie ustawy do obywateli polskich, natomiast wykreślenie słowa "obywatel" - jak rozszerzy działanie ustawy na wszystkich, którzy w Polsce legalnie przebywają - stwierdził podczas posiedzenia sejmowej komisji kultury reprezentujący Komisję do Spraw Petycji poseł Jacek Świat.
- Aktualne ograniczenie w prawie prasowym (w art. 5 ust. 1) prawa do udzielania informacji prasie jedynie do obywateli jest zatem niedopuszczalnym ograniczeniem, sprzecznym z tym przepisem Konstytucji RP, a także z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - napisano w uzasadnieniu projektu.

Prawo prasowe. Komentarz>>