Chodzi o obowiązek informacyjny, który przy pismach przychodzących administracja publiczna będzie mogła realizować w pierwszym piśmie stanowiącym odpowiedź na wniosek. Jak tłumaczy ekspert, wynika to stąd, że przepisy art. 13 RODO są bardzo restrykcyjne, a zgodnie z nimi obowiązek informacyjny  realizuje się, pozyskując dane.

Czytaj też: NIK: Samorządy nie zabezpieczają właściwie danych obywateli

Wprowadzenie zastępcy IOD

Jedną z ważnych zmian w ustawie o ochronie danych osobowych jest dodanie instytucji zastępcy Inspektora Ochrony Danych. Art. 11 a mówi, że podmiot, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych może wprowadzić osobę zastępującą go w trakcie nieobecności IOD.

 


Rozpatrywanie skarg i wniosków na organy samorządu terytorialnego

Osoba, która wnosi skargę do organu na działanie organu musi mieć świadomość, iż jej dane osobowe będą przetwarzane przez ten organ w celu rozpatrzenia skargi i prowadzenia w tym zakresie postępowania wyjaśniającego. Z tego też względu ustawodawca w przepisach wskazał, iż brak podstawowych danych osobowych osoby wnoszącej skargę stanowi podstawę do jej nierozpatrywania.

Czytaj też: Ustawa wprowadzająca RODO wreszcie uchwalona

Nowelizacja dostosowuje polski porządek prawny do rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Chodzi w szczególności o usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub powielają rozwiązania w nim zawarte.

Zobacz też w LEX:

Ocena ryzyka w ramach działalności organów administracji publicznej, część I

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów RODO

Jawność i transparentność obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w nawiązaniu do wymagań RODO