Przedsięwzięcie pod nazwą „Design… do usług!” to część większego projektu Design Silesia, który funkcjonuje przy wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego
Jak wyjaśniła wicedyrektor wydziału EFS w urzędzie Barbara Szafir, prekursorskie w skali kraju badanie wykorzysta metodę design thinking, czyli "myślenia projektowego". W każdej z wybranych instytucji przez kilka różnych dni w kolejnych miesiącach pracować będzie kilkuosobowy zespół, w którym znajdą się m.in. psycholog pracy, socjolog i projektant.

Specjaliści przeanalizują pracę instytucji pod kątem kontaktu z klientami. Będą obserwować m.in. dostępność usług i efektywność organizacji pracy. Ich zadaniem będzie przygotowanie zestawu rekomendacji zmian i usprawnień dla badanych instytucji. Rezultatem ma być też przygotowanie case studies, czyli analizy przebadanych przypadków. Całość znajdzie się w raporcie, który ma służyć wszystkim instytucjom chcącym skorzystać z tych doświadczeń.

Badanymi w najbliższych miesiącach instytucjami będą: Powiatowy Urząd Pracy w Żorach, który chce wypracować przyjazny model sprawnej obsługi klientów, należący do marszałka woj. śląskiego Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Urząd Miasta Tychy, który planuje otworzyć Biuro Obsługi Inwestorów.

„Na razie do końca nie wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że będziemy m.in. pracować warsztatowo. Zespół projektu ma nas odwiedzić w maju – wtedy będzie m.in. prowadzona analiza problemów i jakości usług w naszym urzędzie” – powiedziała PAP koordynatorka projektu w tyskim magistracie Magdalena Ziętek-Pierzchała.

Jak zaznaczyła, analiza w ramach „Design… do usług!” ma dotyczyć praktycznie wszystkich wydziałów tyskiego urzędu miasta, które bezpośrednio kontaktują się z klientami. Urzędnicy mają nie być specjalnie informowani o przedsięwzięciu – badanie ma się odbywać w sposób naturalny, bez wcześniejszych przygotowań.

Nabór chętnych do udziału w badaniu ogłoszono w listopadzie ub. roku. Zgłosiło się kilkanaście instytucji; w ostatnich tygodniach trwały rozmowy kwalifikacyjne z przedstawicielami dziesięciu z nich. Wcześniej zespół projektu Design Silesia wybrał członków zespołu, który będzie prowadził analizę. Jego pracę będzie ciągle nadzorował eksperci z walijskiego ośrodka Design Wales.

Design Wales to jedno z największych w Europie centrów wiedzy dotyczącej wsparcia designu i związanych z projektowaniem polityk na poziomie regionalnym i krajowym. Instytucja ta zajmuje się też programami dotyczącymi projektowania usług publicznych, do których zalicza się m.in. śląskie badanie.

„Design nie jest produktem, lecz procesem. To element polepszania jakości życia. Dawniej nasz pogląd o designie zakładał, że to jakieś połączenie przedsiębiorcy i projektanta. To jest jednak zdecydowanie szersze pojęcie: to nie tylko ergonomia, ale cały sposób myślenia” – podkreślił w czwartek wicemarszałek woj. śląskiego Mariusz Kleszczewski.

„Design… do usług!” to jedno z zadań projektu „Design Silesia” realizowanego od września 2010 r. przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Partnerami Urzędu są w tym projekcie katowicka Akademia Sztuk Pięknych, Ars Cameralis Silesia Superioris, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Zamek Cieszyn. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(PAP)