Wniosek dotyczy wsparcia 13 gmin, które przekażą zasiłki celowe do 6 tys. zł dla 52 rodzin. Największe zapotrzebowanie zgłosiła gmina Bircza w pow. przemyskim, gdzie wparcia na kwotę prawie 87 tys. potrzebuje 16 rodzin - powiedziała Oczoś.


Dwie gminy: Kolbuszowa i Czermin potrzebują wsparcia po 20 tys. zł dla 15 rodzin w każdej z nich.

W pozostałych gminach wnioski o pomoc dotyczą jednej lub dwóch rodzin - dodała rzecznik.


W lipcu na Podkarpaciu nawałnice lub burze z opadami gradu wystąpiły kilka razy. Największe straty spowodowały w wsiach Roztoka, Kuźmina i Leszczowa Góra w gminie Bircza, gdzie w połowie lipca grad wielkości śliwek zniszczył m.in. dachy i uprawy rolne.