Nowelizacja ustawy prawo pocztowe z 2012 r. nałożyła na Urząd Komunikacji Elektronicznej obowiązek wyboru pocztowego operatora do świadczenia usługi powszechnej. Usługa powszechna zakłada m.in. doręczanie i odbieranie przesyłek minimum pięć dni w tygodniu, a także posiadanie sieci placówek, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

"Do końca grudnia musimy opublikować dokumentację konkursową. Termin na zgłaszanie się potencjalnych chętnych będzie na pewno kilkumiesięczny. Chcemy dać operatorom czas na przygotowanie się do złożenia ofert do połowy kwietnia. Na przełomie czerwca i lipca chcielibyśmy wybrać ten podmiot. Wtedy ruszy także cała procedura administracyjna związana z decyzją" - powiedziała PAP Gaj.

Dodała, że cena nie może być jedynym kryterium wyboru operatora. "Mówimy tu raczej o koszcie netto, jaki poniesie rynek i ewentualnie Skarb Państwa, jeżeli świadczenie usług publicznych będzie na tyle deficytowe dla operatora. Usługa powszechna to usługa doręczania i odbierania przesyłek minimum pięć dni w tygodniu, kwestia posiadania sieci placówek, ich dostępności dla osób niepełnosprawnych czy bezpieczeństwa korespondencji. Na pewno te wszystkie kryteria będziemy uwzględniać w warunkach konkursu i je sprawdzać" - powiedziała Gaj.

Według niej kwestia bezpieczeństwa przesyłek jest bardzo ważna. "W chwili obecnej mamy bardzo trudną sytuację geopolityczną, kiedy takie abstrakcyjne pojęcia jak poczta polowa z powrotem stają się istotne. Sprawne działanie i niezakłócony dostęp do poczty w sytuacjach kryzysowych każe nam zwracać uwagę na jakość i bezpieczeństwo" - dodała.

Obecnie funkcję pocztowego operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A. Została wyłoniona w konkursie z 2012 r. na okres trzech lat. UKE do końca 2014 r. ma obowiązek ogłosić konkurs na nowego operatora wyznaczonego, który będzie pełnił tę funkcję w latach 2015-2025. (PAP)