„Termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych, instalacja paneli fotowoltaicznych czy wymiana ogrzewania i oświetlenia to tylko niektóre z działań, jakie znajdują się w planach gospodarki niskoemisyjnej w Szczecinie” - wymienił podczas konferencji dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Paweł Adamczyk. Jak zaznaczył, program zbudowany jest z wielu pojedynczych działań o różnej skali, od przedsięwzięć opiewających na kilka tysięcy złotych do inwestycji wielomilionowych.

Dokument strategiczny szczecińskiego Urzędu Miasta przyjęty w 2015 r. wyznacza perspektywę działań w aglomeracji szczecińskiej do 2020 r. Zakłada osiągnięcie średniej redukcji zanieczyszczeń w granicach 83,7 proc., w tym redukcję o 41,1 proc. CO2.

Dyrektor Adamczyk zapowiedział, że w najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja infrastruktury torowej. „Chcemy, by cała sieć tramwajowa w Szczecinie mogła funkcjonować w oparciu o zmodernizowany tabor, była bardziej komfortowa” - powiedział.

Urzędnik podkreślił, że w mieście trwa wymiana taboru autobusowego. „Prowadzimy postępowanie na zakup 20 autobusów, które będzie sfinalizowane na początku 2018 r. W tym roku zakontraktujemy także zakup 16 autobusów hybrydowych” - zaznaczył.

Magistrat poinformował, że w ostatnich latach kupiono ponad 100 ekologicznych autobusów i 28 tramwajów. W planach jest zakup kolejnych 40 nowoczesnych autobusów oraz 70 tramwajów.

Adamczyk dodał, że do końca 2016 r. w ramach ogólnopolskiego programu "Kawka" w Szczecinie zlikwidowano ponad 800 starych pieców i zamontowano w ich miejsce ekologiczne źródła ciepła.

Urząd miasta do końca sierpnia 2018 r. ma zdemontować jeszcze ok. 1 tys. pieców. Szacuje, że koszt programu do tej pory wyniósł blisko 30 mln zł, z czego połowa dotacji pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Do końca sierpnia 2018 r. zaplanowano także podłączenie do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej 42 budynków komunalnych, wykonanie termomodernizacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt tej inwestycji wyniesie 17 mln zł.

Dyrektor zapewnił, że miasto samodzielnie sfinansuje kolejne inwestycje ze względu na zawieszenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska programu "Kawka". „Oznacza to jednak mniejszą liczbę podmiotów, którym będziemy mogli partycypować w kosztach, które ponoszą” - zaznaczył.
Szczeciński urząd miasta poinformował, że od początku okresu grzewczego straż miejska przeprowadziła ponad 300 kontroli, by sprawdzić, czym mieszkańcy palą w piecach. (PAP)