Według konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii prof. Agnieszki Gmitrowicz od kilku lat obserwuje się wzrost liczby młodych osób borykających się z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Jej zdaniem często ich problemy są „niedostrzegane, nierozumiane lub błędnie interpretowane zarówno przez rodziców, nauczycieli, jak i rówieśników”.

Jak informuje łódzki urząd marszałkowski, program skierowany jest do dzieci w 11-13 lat z terenu województwa łódzkiego. Składa się on z dwóch części. W pierwszej przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który ma „wychwycić u dzieci cechy predysponujące do wystąpienia zaburzeń depresyjnych”. Drugi etap to uczestnictwo w warsztatach terapeutycznych.

Urząd marszałkowski przypomniał, że w latach 2010-2012 w ramach tego programu przebadano ponad 1,1 tys. dzieci. Z kasy samorządu wojewódzkiego wydano ponad 157,1 tys. zł. W tym roku na ten program zarezerwowano 70 tys. zł.

Drugi z programów zdrowotnych dotyczy badania przesiewowego słuchu i skorzystać z niego mogą dzieci w wieku od 6 do 12 lat mieszkające w województwie łódzkim. Program oferuje przeprowadzenie konsultacji lekarskiej i badania audiometrycznego.

Jak informuje urząd marszałkowski w 2012 r. program był realizowany po raz pierwszy. Przebadano 99 dzieci; u 13 z nich wykryto niedosłuch. W tym roku na realizację programu łódzki urząd marszałkowski zarezerwował 60 tys. zł.