Zdaniem burmistrza Suchej Beskidzkiej Stanisława Lichosyta uregulowanie spraw własnościowych umożliwi pozyskanie funduszy unijnych na niezbędne prace konserwatorskie, które w pierwszym etapie powinny objąć elementy zewnętrzne zamku oraz małą architekturę w parku.

"Szansa na pozyskanie funduszy z pierwszego i najprawdopodobniej jedynego naboru przewidzianego w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa małopolskiego na lata 2015-2020, współfinansującego rewitalizację zabytków, była jednym z głównych argumentów przemawiających za przyspieszeniem uregulowania spraw własnościowych zamku” – powiedział samorządowiec.

Prace nad dokumentacją projektową i konserwatorską już trwają. Miasto ma czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do 31 maja.

Suski magistrat poinformował, że wykup zespołu zamkowo-parkowego to efekt porozumienia zawartego we wrześniu ub.r. Samorząd i spadkobiercy ustali wówczas kwotę transakcji, a krótko potem podpisali umowę przedwstępną.

Samorząd sfinansował zakup z budżetu miasta i kredytu. „Niezależnie od tego w dalszym ciągu czynione są starania o pozyskanie funduszy z budżetu państwa, co pozwoliłoby na wcześniejszą spłatę kredytu. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła” – podał magistrat.

Zamek w Suchej Beskidzkiej nazywany jest Małym Wawelem ze względu na podobieństwo do siedziby polskich królów. Jego początki sięgają połowy XVI w. Wówczas stanął dwór obronny należący do właściciela tych dóbr Kaspra Suskiego. W początkach XVII w. obiekt został rozbudowany przez Komorowskich. Powstał wtedy trójskrzydłowy układ zamku. W kolejnym stuleciu dalszy rozwój zapewniła mu familia Wielopolskich. Dobudowane zostały m.in. wieże. Właścicielami zamku byli także Braniccy. Od 1922 r. należał do Tarnowskich.

Po II wojnie zamek został znacjonalizowany. Mieściło się w nim m.in. liceum, fabryka mebli, gminna spółdzielnia. Od 1975 r. zlokalizowano w nim filię muzeum zbiorów na Wawelu. 20 lat temu zamek został przekazany przez państwo miastu Sucha Beskidzka. Mieści się w nim muzeum miejskie.

Tarnowscy przez wiele lat toczyli sądową batalię o zamek. Ponad rok temu NSA uznał ostatecznie, że obiekt z parkiem zostały bezprawnie przejęte przez państwo na mocy przepisów o reformie rolnej. Otworzyło to drogę do zwrotu majątku potomkom przedwojennych właścicieli.

Sucha Beskidzka położona jest w Małopolsce, na skraju Beskidu Makowskiego i Małego. Została założona w 1405 r. Prawa miejskie otrzymała pod koniec XIX w. Sucha Beskidzka ma ok. 9,5 tys. mieszkańców. Urodził się w niej m.in. hollywoodzki scenarzysta i reżyser Billy Wilder. (PAP)