"Zabiegaliśmy o to kilka lat. Dzięki porozumieniu będziemy mogli wyremontować m.in. drogę dojazdową do kompleksu sportowego Burloch Arena. Chcemy kontynuować współpracę i myślimy o kolejnych nieruchomościach, także tych na cele inwestycyjne" – poinformowała w środę prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Możliwość przejęcia przez samorząd pogórniczych nieruchomości dała niedawna akceptacja walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie trafia nieprodukcyjny majątek i kopalnie przeznaczone do likwidacji. Funkcje walnego zgromadzenia SRK wypełnia minister energii.

Rozmowy na temat przejmowania pogórniczych gruntów władze Rudy Śląskiej rozpoczęły kilka lat temu jeszcze z zarządem Kompanii Węglowej, która posiadała prawa ich użytkowania wieczystego. Po przekazaniu w 2016 r. kopalń do Polskiej Grupy Górniczej, Kompania z końcem czerwca tego roku została podzielona między Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz dwie nowe firmy. Pogórnicze tereny trafiły przede wszystkim do SRK.

Na podstawie podpisanego porozumienia miasto przejmie łącznie 64 nieruchomości - w pierwszej kolejności 50, w kolejnym etapie pozostałych 14. Głównie są to pasy drogowe i drogi, które dzięki uporządkowaniu stanu prawnego doczekają się remontu.

"Bez wątpienia kluczowa będzie naprawa drogi dojazdowej do Burloch Areny, która znajduje się w opłakanym stanie. Już dawno chcieliśmy ją wyremontować, lecz zgodnie z prawem nie mogliśmy inwestować na nie swoim terenie. Niestety wielu mieszkańców nie wiedziało, bądź nie rozumiało tej sytuacji, stąd nie brakowało głosów zdziwienia i oburzenia, że w XXI wieku nie można wykonać dojazdu do nowoczesnego obiektu sportowego" – wyjaśnił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Samorząd przejmie też nieruchomość, na której znajduje się budynek żłobka miejskiego. Do tej pory miasto użytkowało go na podstawie umowy użyczenia z 1992 r. Pozwoliło to na przestrzeni lat dokonywać remontów oraz modernizacji budynku. Łączne nakłady poniesione w tym czasie szacuje się na ponad 1 mln zł.

Wszystkie przejmowane przez samorząd nieruchomości mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Władze Rudy Śląskiej myślą o kolejnych nieruchomościach, które miasto mogłoby przejąć.

"Chcemy w Rudzie Śląskiej przywracać do życia tereny pogórnicze i ściągać tu inwestorów. Cały czas liczymy, że uda się to zrealizować. Wierzymy też, że aktualne porozumienie to właśnie pierwszy krok w tym kierunku" - powiedział Mejer, dziękując władzom SRK i wiceministrowi energii Grzegorzowi Tobiszowskiemu za zgodę na przekazanie terenów.

W 140-tysięczej Rudzie Śląskiej znajduje się 688 nieruchomości o łącznej powierzchni 238 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym była Kompania Węglowa. Ponadto 50 działek o powierzchni 45,7 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Polska Grupa Górnicza jest największym pracodawcą w mieście, zatrudniając bezpośrednio w rudzkich kopalniach ponad 8 tys. osób. (PAP)