Oddział sportowy w co najmniej trzech kolejnych klasach

Samorząd terytorialny

Od 1 września 2014 r. zamierzamy utworzyć oddział sportowy w gimnazjum.Czy musimy utworzyć od razu trzy oddziały w poszczególnych klasach, czy też można utworzyć tylko klasę Ia, a w następnych latach...

24.04.2014

Zmiana celu dzierżawy wymaga uchwały

Samorząd terytorialny

Zmiana celu powoduje, iż zmienia się przedmiotowo istotny element umowy dzierżawy, a co za tym idzie, w tym zakresie konieczna jest zgoda rady gminy wrażona w formie uchwały.

17.04.2014