W Łodzi planowane jest utworzenie 100 stacji obsługujących rower publiczny z tysiącem jednośladów. Pierwszy ogłoszony w ub. roku przetarg został unieważniony, a drugi we wrześniu wygrała firma Nextbike Polska, która zaoferowała stworzenie systemu ŁRP za ponad 8,8 mln zł brutto. Jej konkurent spółka BikeU zaproponowała cenę ponad 12,5 mln zł brutto.

Obie oferty mieściły się w kwocie, jaka miasto planowało wydać na system roweru publicznego - 13,6 mln zł.

Ze zwycięzcą przetargu ZDiT nie podpisał jednak umowy, ponieważ jej konkurent złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Na początku kwietnia tego roku ZDiT unieważnił wybór oferty Nextbike z uwagi na fakt, że KIO orzekła w wyroku, że złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę powoduje ograniczenie dostępu do rynku innym wykonawcom. Wybrano wówczas jako najkorzystniejszą ofertę spółki BikeU za ponad 12,5 mln zł brutto, którą w poniedziałek ZDiT jednak unieważnił. Firma ma prawo odwołać się od tej decyzji.

 

Według mediów po doniesieniu ZDiT prokuratura bada, czy mogło dojść do sfałszowania opinii bankowej, którą spółka BikeU posłużyła się w postępowaniu przetargowym. Wątpliwości ma budzić także sprawa przedstawionych przez nią referencji wystawionych przez partnera z Grecji.

Kilka dni temu opozycyjni radni PiS zaapelowali do władz miasta o unieważnienie tego przetargu i ogłoszenie nowego.

System rowerowy to propozycja zgłoszona podczas I edycji budżetu obywatelskiego - poparło go wówczas niemal 9 tys. łodzian. W ramach systemu oprócz stacji z rowerami miała powstać także strona internetowa oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Magistrat planował uruchomienie roweru publicznego z końcem kwietnia 2015 r. (PAP)