Jak poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz, sprawa dotyczy wyborów samorządowych w 2010 r. Startował w nich urzędujący wówczas wójt Dariusz Rz., któremu prokuratura właśnie przedstawiła zarzuty, i jego kontrkandydat - Piotr Leśnowolski.

Według prokuratury Dariusz Rz. oraz jego zastępczyni Iwona P. przekroczyli swoje uprawnienia, ponieważ wydawali decyzje administracyjne o wpisaniu zainteresowanych osób do rejestru wyborców - bez weryfikacji ich pisemnych wniosków i bez przeprowadzenia postępowań wyjaśniających ws. ustalenia, czy faktycznie na stałe zamieszkują na terenie gminy Jedlnia - Letnisko.

Podejrzaną jest również pracownica urzędu gminy, Bożena G., która zobowiązana była do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rzeczniczka prokuratury dodała, że w następstwie tych działań 35 nieuprawnionych osób zostało umieszczonych w spisie wyborcówi wzięło udział w głosowaniach I i II turze wyborów wójta w 2010 r. W konsekwencji - jak zaznaczyła Chrabąszcz - doprowadziło to w maju do unieważnienia wyborów prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu.

Postanowienie sądu o ponownym przeprowadzeniu drugiej tury wyborów było efektem protestu wyborczego, złożonego w sądzie przez Leśnowolskiego - kontrkandydata Dariusza Rz. Leśnowolski przegrał z nim wybory dwoma głosami.

Leśnowolski domagał się unieważnienia ubiegłorocznych wyborów wójta m.in. w związku z dopisaniem między pierwszą a drugą turą wyborów ponad 100 osób do spisu wyborców. Według niego, wiele z tych osób nie było zameldowanych i nie mieszkało stale na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Część osób - jego zdaniem - w pierwszej turze głosowała w innych gminach, w których już wtedy głosowanie przyniosło rozstrzygnięcie, a w drugiej turze oddały swój głos na Dariusza Rz. w Jedlni-Letnisku.

Sąd uznał racje Leśnowolskiego i stwierdził wygaśnięcie mandatu Dariusza Rz. Jednocześnie nakazał przeprowadzenie drugiej tury wyborów na wójta z udziałem obu tych kandydatów, po uprzednim sporządzeniu nowego spisu wyborców. Wyrok ten utrzymał też w mocy Sąd Apelacyjny w Lublinie, do którego zażalenie złożył Dariusz Rz. Ponowne wybory na wójta gminy wygrał Leśnowolski.

W grudniu ub. roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wójta Dariusza Rz. poprzez wydanie decyzji administracyjnych o wpisie do rejestru wyborców osób nieuprawnionych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek osoby zamieszkującej na terenie gminy, a nie mającej stałego zameldowania, wójt gminy w drodze postępowania administracyjnego może wpisać ją do stałego rejestru wyborców. Prokuratura bada jednak, czy nie doszło przy tym do nieprawidłowości. Nadal trwają przesłuchania świadków. Śledztwo zostało przedłużone do 31 stycznia 2012 r.