Biuro prasowe poznańskiego magistratu przypomniało we wtorek, że w tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano rekordową kwotę na inwestycje - 900 mln zł z czego ok. 400 mln zł, przeznaczonych będzie na drogi i komunikację publiczną.

W połowie roku rozpoczną się prace budowlane związane z powstaniem nowej linii tramwajowej na Naramowice. Trasa o długości 3,27 km będzie prowadzić od pętli tramwajowej Wilczak wzdłuż ul. Naramowickiej i planowanej ul. Nowej Naramowickiej do przystanku czołowego w sąsiedztwie ul. Błażeja.

W ramach inwestycji przewidywany jest także remont odcinka ul. Naramowickiej od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej oraz budowa ul. Nowej Naramowickiej od ul. Łużyckiej do ul. Nowej Stoińskiego. Łącznie powstanie 7,5 km nowych dróg.

Poza budową torowiska tramwajowego i ul. Nowej Naramowickiej planowana jest także budowa wiaduktu nad ul. Lechicką, sieci trakcyjnej, nowych przystanków, parkingów rowerowych oraz instalacja monitoringu.

Koszt przedsięwzięcia przekracza 264 mln zł z czego prawie 110 mln zł pochodzi z otrzymanego pod koniec grudnia dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na tegoroczne prace w ramach tej inwestycji przeznaczono w budżecie miasta 19 mln zł.

Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Naramowickiej z ul. Lechicką w ramach remontu drogi krajowej nr 92.

„W ramach poprawy komunikacji na tej drodze w 2018 roku rozpocznie się remont będącej w fatalnym stanie północnej części mostu Lecha. Inwestycja polegać będzie na jej rozbudowie do przekroju trzypasowego i dostosowaniu nowej konstrukcji do wyższej klasy obciążenia” – podało biuro prasowe.

Na realizację projektu "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92" o wartości 244,5 mln zł miasto pozyskało około 121,7 mln zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W tym roku wyremontowana będzie ponadto trasa tramwajowa na Górnym Tarasie Rataj wraz z budową odcinka na ul. Unii Lubelskiej od ronda Żegrze do ul. Falistej.

W październiku tramwaje powinny wrócić na przebudowywaną ulicę Święty Marcin. Modernizacja tej reprezentacyjnej ulicy w centrum miasta ma się zakończyć w pierwszej połowie 2019 roku.

Przebudowa jest elementem realizowanego w Poznaniu do 2022 roku "Projektu Centrum", zakładającego rewitalizację śródmieścia, przebudowę tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego oraz budowę nowej trasy tramwajowej. Na oba etapy tego projektu miasto pozyskało ponad 100 mln zł unijnego dofinansowania.

Miasto przypomniało też, że w najbliższym czasie na północy Poznania oddany do użytku zostanie parking typu Parkuj i Jedź przy ul. Szymanowskiego.

Budowa kolejnych, zlokalizowanych przy ul. Św. Michała, rondzie Starołęka oraz w okolicach stacji kolejowej Poznań-Strzeszyn, powinna ruszyć pod koniec 2018 roku. Łącznie na tych trzech parkingach będzie mogło zaparkować ponad 200 samochodów. (PAP)