W czwartek w Gdańsku i w Nowym Dworze Gdańskim podpisane zostały umowy w sprawie dofinansowania projektów w łącznej wysokości prawie 8 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020.

W Nowym Dworze Gdańskim do października 2018 roku ma być wykonana termomodernizacja budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. I. Sendlerowej, warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 2.

W ramach projektu zaplanowano m.in. wymianę drzwi zewnętrznych i okien, zastosowanie kolektorów słonecznych, docieplenie ścian zewnętrznych (z naprawą elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania i budowę odrębnej kotłowni gazowej dla budynku szkoły i warsztatów szkolnych.

Szacuje się, że dzięki termomodernizacji roczne zużycie energii w budynkach zmniejszy się o ponad 2,5 mln kWh, a emisja gazów cieplarnianych spadnie o ponad 346 ton równoważnika CO2.

Koszt prac to 7,3 mln zł, w tym 5,2 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Emil Słodownik ze starostwa w Nowym Dworze Gdańskim powiedział, że na razie trudno jest oszacować, o ile mniej - dzięki inwestycji - powiat będzie płacił za energię w termomodernizowanych budynkach. Przyznał, że gdyby nie dofinansowanie z UE, powiatu nie byłoby stać na przeprowadzenie kompleksowego remontu.

Natomiast jeszcze w tym roku ma się zakończyć termomodernizacja szkół w gminie Żukowo. Dzięki planowanej inwestycji w budynkach szkół w Chwaszczynie, Pępowie, Leźnie i Skrzeszewie ma się zmniejszyć zużycie energii oraz obniżyć emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. Planowane jest zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach o 8,7 tys. kWh /rok, a spadek emisji gazów cieplarnianych o 522 ton równoważnika CO2. (PAP)