Wykonawca nie może żądać wyłączenia prawa opcji

Zamówienia publiczne

Żądanie wykonawcy polegające na wykreśleniu prawa opcji z powodu braku możliwości realizacji świadczenia jest niezgodne z przepisami p.z.p. i jako takie podlega oddaleniu - orzekła Krajowa Izba...

09.11.2016