Sprawa dotyczy zwrotu wadium w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Żądane oświadczenia zostały przedstawione, jednakże zamawiający sprawdzając je ustaliła, że w dalszym ciągu wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Wobec tego, nastąpiło wykluczenie wykonawcy i zatrzymanie wadium. 

Wykonawca złożył odwołanie do KIO, które zostało oddalone. Następnie, spółka złożyła pozew o zwrot wadium, który został uwzględniony przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Zamawiający złożył od orzeczenia apelację. Sąd Apelacyjny w Katowicach powziął wątpliwości w zakresie zatrzymania wadium ze względu na niezłożenie dokumentów.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, skład orzekający przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne. Dotyczy ono tego, czy niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego oznacza jedynie całkowitą bierność wykonawcy czy obejmuje także sytuację, w której wykonawca składa wymagane dokumenty, jednakże nie potwierdzają one wymaganej informacji.

Źródło: Rzeczpospolita