WSA: dane z umów z podmiotami publicznymi są jawne

Samorząd terytorialny

Osoba fizyczna zawierając umowę cywilnoprawną z podmiotem publicznym nie może oczekiwać, że w zakresie takich danych jak imię i nazwisko lub firma, przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, zachowa...

19.05.2017

Przepisy nie przewidują terminu na badanie i ocenę ofert

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje obowiązkowego terminu na dokonanie czynności badania i oceny ofert. To, czy doszło do zaniechania ze strony zamawiającego uzależnione jest od konkretnego...

17.05.2017

Protokoły przeglądów budynku należącego do gminy są jawne

Samorząd terytorialny

Treść protokołów z przeprowadzonych kontroli budynku w tej części, w której dotyczy ona majątku gminy, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

09.05.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski