Uchwałę ws. przekazania 1,5 mln zł dotacji samorządowi woj. opolskiego radni Opola przyjęli na czwartkowej sesji jednogłośnie. Kwota ta – jak powiedział na przedsesyjnej konferencji prasowej prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski – ma pokryć koszt przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tej inwestycji.

Wiśniewski zaznaczył, że finansowanie dokumentacji tego typu inwestycji nie jest zadaniem miasta. Podkreślił jednak, że władze Opola, doświadczonego powodzią z roku 1997, „mają świadomość tego, jak ważne jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe zarówno miasta, jak i aglomeracji opolskiej”. „Stąd decyzja o sfinansowaniu tej dokumentacji” – wyjaśnił. Dodał, że dzięki inwestycji miejscowości w pobliżu Opola nie będą narażone na powódź. "Przy okazji nasza północna część miasta będzie zabezpieczona lepiej, aczkolwiek (…) mapy powodziowe pokazują, że jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną nie było i nie ma zagrożenia powodziowego" - mówił.

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Opolu Zbigniew Bahryj wyjaśnił w rozmowie z PAP, że polder Żelazna ma mieć blisko 500 hektarów powierzchni i być umiejscowiony na terenie ciągnącym się wzdłuż Odry od okolic północnej obwodnicy Opola niemal aż po miejscowość Niewodniki.

Szef WZMiUW w Opolu tłumaczył, że inwestycja zlokalizowana będzie w miejscu ujścia rzeki Mała Panew do Odry i będzie służyła właśnie ochronie przeciwpowodziowej terenów specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, jak również ochronie mieszkańców wsi położonych poniżej Opola - patrząc zgodnie z nurtem Odry. Chodzi o takie miejscowości jak Sławice, Żelazna czy Niewodniki. Zaznaczył, że nie szacowano wartości majątku, który znajduje się na tym terenie; wiadomo natomiast, że zamieszkuje go ok. 1,5 tys. osób.

„Wał tylni polderu ma chronić przed powodzią te tereny, a sam zbiornik, czyli polder, będzie służył temu, by w razie czego zmniejszyć falę powodziową na terenie Opola” – wyjaśniał Bahryj. Dodał, że podczas powodzi z roku 1997 cały teren, który ma chronić przyszły polder, był zalany; podczas powodzi z roku 2010 pod wodą znalazła się część tego terenu.

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu podkreślił w rozmowie z PAP, że dotacja miasta na sfinansowanie dokumentacji niezbędnej dla budowy polderu Żelazna to „bardzo duża pomoc” dla kierowanej przez niego instytucji i przykład kolejnej dobrej współpracy z miastem.

Zaznaczył, że podobnie rzecz miała się w przypadku inwestycji wzmacniania i przebudowy wału nad Odrą w opolskiej dzielnicy Metalchem, który zabezpieczył przed powodzią 1,5 tys. mieszkańców i wart ponad 800 mln zł majątek firm zatrudniających ok. 2,5 tys. osób. W listopadzie ub. roku podczas uroczystości zorganizowanej z okazji zakończenia inwestycji na Metalchemie Bahryj mówił, że dzięki przekazanym przez miasto blisko 500 tys. zł na dokumentację przebudowa wału mogła ruszyć.

Polder Żelazna ma powstać do 2021 r. Szacowana wartość całej inwestycji to ok. 40-45 mln zł. Szef WZMiUW w Opolu zaznaczył, że pieniądze na jego budowę mają być pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2014-2020. (PAP)