Kontrakt Terytorialny (KT) to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Dokument ten obowiązywał będzie w latach 2014-2023. Finansowanie inwestycji zapisanych w KT ma pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze środków regionalnych i krajowych.

Przyjęty we wtorek przez rząd KT dla Podkarpacia to ostatni z tego rodzaju dokumentów. Na poprzednich posiedzeniach Rada Ministrów przyjęła 15 KT dla pozostałych województw w kraju.

Kwestią sporną w negocjacjach rządu i podkarpackiego samorządu była budowa drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa. Inwestycja ta pierwotnie nie znalazła się w KT, dlatego zarząd woj. podkarpackiego zapowiedział pod koniec października, że nie podpisze dokumentu. Po kolejnej turze negocjacji, która odbyła się dwa tygodnie temu, budowa S19 na południe od Rzeszowa została wpisana na listę inwestycji w KT.

Po uzgodnieniu treści dokumentu marszałek województwa Władysław Ortyl mówił na konferencji prasowej w Rzeszowie, że to bardzo dobra wiadomość dla regionu. „Udało nam się zapisać na liście podstawowej budowę S19 od Rzeszowa (Kielanówki) do Babicy. Dwa pozostałe etapy tej inwestycji są na liście rezerwowej. Myślę, że warto było o to dłużej negocjować” - mówił Ortyl.

Droga ekspresowa S19 jest niezwykle ważna dla regionu i całej wschodniej części Polski. Ma przebiegać od granicy z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Plany zakładają, że polska S19 będzie częścią korytarza transeuropejskiego „Via Carpatia”. Szlak ten ma rozpoczynać się na północy Europy w Kłajpedzie na Litwie i będzie biegł przez Polskę i dalej na południe przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię aż do Grecji.

Wśród innych projektów, które znalazły się w podkarpackim KT, są m.in. Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do lotniska w Jasionce, budowa południowej obwodnicy Rzeszowa, Centrum Badawczo-Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej, elektryfikacja linii kolejowej Rzeszów-Ocice oraz Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne.

W sumie w podkarpackim KT znalazły się 53 inwestycje: 24 na liście podstawowej oraz 29 na rezerwowej. Oprócz tych projektów kolejne 30 będzie jeszcze negocjowanych, kiedy znane będą szczegóły unijnych programów krajowych i regionalnych. Obecnie rząd negocjuje z KE szczegóły tych programów. W sumie na Podkarpacie w ramach KT trafić ma ok. 22 mld zł. (PAP)