Umowa na zakup dwóch elektrycznych pociągów została podpisana pod koniec ub. roku w Szczecinie w ramach tzw. Zachodniej Grupy Zakupowej, obejmującej Lubuskie i Zachodniopomorskie. Grupa zmierza kupić 14 pociągów elektrycznych – dwa z nich będą własnością woj. lubuskiego. Oba pociągi będą dzierżawione Lubuskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych.

Zamówienie dotyczy pociągów typu 31WE Impuls, produkowanych przez NEWAG SA z Nowego Sącza. W przypadku Lubuskiego będą to pierwsze zespoły elektryczne w taborze kolejowym regionu.

Zakup nowych składów jest możliwy dzięki unijnym funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa pociągi przeznaczone dla Lubuskiego będą kosztowały łącznie 42,8 mln zł brutto, z czego 24,4 mln zł wyniesie dofinansowanie z UE.

„Pierwotnie zakładano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 50 proc., jednak pod koniec września 2013 r. ówczesne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwiększyło je do 70 proc. Oznacza to dla samorządu lubuskiego oszczędności rzędu 6,9 mln zł na wkładzie własnym” - powiedział Iwanowski.

Cały projekt Zachodniej Grupy Zakupowej pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” opiewa na blisko 300 mln zł brutto. Część kupionych w ramach tego projektu Impulsów z NEWAGU trafiło już na tory w woj. zachodniopomorskim.

W przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z przedstawicielami NEWAG SA. Na spotkaniu zostaną ustalone szczegóły techniczne nowego taboru, zamówionego przez Lubuskie, oraz szczegóły dostawy – wyjaśnił Iwanowski.

Lubuskie posiada obecnie 16 pojazdów szynowych – tzw. szynobusów o napędzie spalinowym. Wszystkie są użytkowane przez Przewozy Regionalne do obsługi połączeń regionalnych i z ościennymi regionami. 

(PAP)