Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że modernizacja deptaka będzie następnym etapem podnoszenia atrakcyjności śródmieścia, po przewidzianej w przyszłym roku przebudowie centralnego placu miejskiego, Placu Litewskiego.

- To jest salon Lublina i skoro dzisiaj jesteśmy w procedurze przetargowej na modernizację Placu Litewskiego, to chcemy również zmodernizować deptak, który ma już swoje lata i musi być dostosowany swoim wyglądem, estetyką i jakością wykonania do tego, co będzie za rok na Placu Litewskim – powiedział Żuk.

Lubelski deptak powstał 20 lat temu po zamknięciu dla ruchu samochodowego Krakowskiego Przedmieścia, głównej ulicy wychodzącej ze starego Miasta, zabudowanej zabytkowymi kamienicami. To ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów, latem wypełnione kawiarnianymi ogródkami.

Projekt modernizacji przewiduje wymianę całej nawierzchni deptaka, który obecnie pokryty jest betonową kostką, położoną z powodów oszczędnościowych. Będzie ona zastąpiona kamienną.

- Te stare, oszczędnościowe materiały się zdeklasowały, one są dziś materiałami drugiego gatunku. Chcemy zaproponować nawierzchnię kamienną, bezspoinową, dostosowaną do potrzeb wszystkich użytkowników – podkreślił autor projektu modernizacji, architekt Jacek Ciepliński.

Dwa rzędy latarń, nawiązujących wyglądem do przedwojennych, zastąpione zostaną jednym szeregiem wysokich słupów z zainstalowanym oświetleniem ledowym, z możliwością sterowania szerokimi strumieniami świateł. Dzięki temu światło latarni nie będzie już zakłócać iluminacji kamienic.

Po drugiej stronie ulicy zasadzone będą nowe drzewa, w większych niż obecnie odsłoniętych fragmentach gruntu. Dotychczas sadzone na deptaku drzewa nie chciały tam rosnąć, pozostawały rachityczne. Teraz użyte mają być wyjątkowo odporne na trudne warunki osobliwe odmiany wiśni kulistej. Drzewa będą otoczone ławkami i siedziskami, z instalacjami do podłączenia laptopów i ładowania telefonów komórkowych.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Nowy wygląd zyska Plac Łokietka, przy wejściu na Stare Miasto. Zlikwidowana zostanie przecinająca go jezdnia, odgrodzona łańcuchami i krawężnikami, powstanie wspólna przestrzeń, w której, według zamysłu projektantów, kierowcy będą mogli poruszać się, ale bardzo ostrożnie. Na placu posadzone będą drzewa w betonowych donicach i ustawione zostaną gabloty do urządzania wystaw.

Modernizacja deptaka ma kosztować około 7 mln zł. Władze miejskie będą starały się o dofinansowanie z funduszy europejskich, ale jeśli się to nie uda to inwestycja zostanie sfinansowana z własnych środków – zapowiedział prezydent Żuk.

Do 15 stycznia przyszłego roku projekt będzie konsultowany z mieszkańcami. Prace mają być wykonane w 2018 r.

W przyszłym roku przebudowany zostanie Plac Litewski, z czym wiąże się wydłużenie deptaka o kilkaset metrów, do ul. Kołłątaja. Na placu powstanie nowy układ ścieżek i alejek, w miejscu obecnej fontanny będzie zamontowany kompleks dysz wodnych, z możliwością programowania i podświetlania strumieni wody. Ustawiony będzie drewniany podest do urządzania koncertów czy wystaw i powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. (PAP)