Za udzieleniem absolutorium głosowało 20 radnych sejmiku; 10 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. W lubelskim sejmiku zasiada 33 radnych, zarząd tworzy koalicja PO-PSL, która liczy łącznie 18 radnych.
Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman zwracając się o udzielenie absolutorium podkreślił, że 2011 r. był pomyślny dla województwa.
Dochody budżetu wyniosły 851,3 mln zł i były aż o 99 mln zł wyższe niż w roku poprzednim – zaznaczył Hetman. O blisko 50 mln zł - w stosunku do 2010 r. - wzrosły dochody własne i przekroczyły 191 mln zł. Z funduszy unijnych uzyskano 161,3 mln zł, czyli o 87,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim.
Wydatki budżetu wyniosły 896,8 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczono 376,5 mln zł. 371,6 mln zł wydano na cele transportowe, z czego 247 mln zł na budowę i utrzymanie dróg, a 62 mln zł na dopłaty do kolei. Ochrona zdrowia kosztowała budżet województwa 57,9 mln zł, oświata – 45,5 mln zł, a kultura – 58,6 mln zł.
Do budowy „orlików” budżet województwa dołożył 10,5 mln zł, trwająca budowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej kosztowała w ubiegłym roku 22,8 mln zł, na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin przeznaczono 12 mln zł, a zakup pięciu szynobusów pochłonął 9,2 mln zł.
Deficyt budżetu – zaplanowany na 127 mln zł - okazał się znacznie niższy i wyniósł 45,5 mln zł. Został sfinansowany z kredytu i emisji obligacji.
Dług województwa na koniec ubiegłego roku sięgnął 318,8 mln zł i stanowił 37,4 proc dochodów, przy dopuszczalnym limicie 60 proc. Koszty obsługi długu wyniosły 35,4 mln zł, co stanowiło 4,17 proc. dochodów, przy dopuszczalnym przepisami limicie 15 proc.
Poziom długu w relacji do dochodów udało się zmniejszyć; w 2010 r. dług stanowił 42 proc dochodów – przypomniał Hetman.
„To jest jeden z najlepiej wykonanych budżetów w ostatnich latach i powinniśmy się z tego cieszyć, zwłaszcza z tego, że zmniejszyliśmy poziom długu poniżej 40 proc. dochodów” – powiedział Hetman dziennikarzom. (PAP)